2018-12-05 15:16
Komlitt

En lyckad integration behöver att vi är modiga

Ali Alabdallah kom till Sverige från Syrien 2013. I september 2018 kom hans bok Nytt jobb i nytt land. Idag arbetar han som kommunikatör, projektleder Nyhetscafé i Skåne samt är utbildad journalist. Han har på kort tid etablerat sig på arbetsmarknaden och vet precis var utmaningarna finns hos individerna, arbetsgivarna och myndigheterna.

– Arbetsgivare backar ofta från att ta emot nyanlända praktikanter. Man är rädd för tiden det kommer att kosta. Tid är pengar, det vet vi. Här måste arbetsgivarna våga ta emot de nyanlända – de är en tillgång! Samtidigt är de nyanlända rädda och skeptiska eftersom de inte känner till hur arbetsmarknaden i Sverige fungerar. Här vinner arbetsgivaren om man överger sina fördomar och vågar säger Ali.

Om arbetsgivare och den offentliga sektorn ska bli snabbare på att släppa in nyanlända i form av praktikanter och anställda kan individen också göra något menar Ali.

– Språket är absolut viktigast. Det är genom språket man knyter kontakter och fyra till fem jobb förmedlas genom kontakter. Jag märker att om man som nyanländ bara pratar engelska så når man bara svenskens rationella sida. Vill du knyta kontakter och verkligen nå deras hjärtan? Lär dig svenska, om än lite. Språket är verkligen nyckeln till att skaffa det första jobbet avslutar Ali.