Kompetensutveckling
för er med uppdrag 
i vår offentliga sektor

Läs mer om Komlitt!

 

Revolutionerande
kompetensutveckling
för offentlig sektor

Offentlig sektor bidrar till hållbara samhällen först
när kompetensförsörjningen fungerar. Det är vår övertygelse.

Komlitt tar fram utbildningsinsatser, digitala som hybridvarianter,
på verksamhets-, team- och individnivå som ligger nära verksamheten
och medarbetarens uppdrag.

Mejla oss!

 

Välj rätt tjänst

Konsultuppdrag

  • Vi gör nuläges- och behovsanalysen.
  • Vi producerar och genomför utbildningen.
  • Vi följer upp och utvärderar hela insatsen.


Passar utbildningsinsatser på verksamhets- och teamnivå.

Mejla Peter

Utbildning på uppdrag

  • Vi digitaliserar och uppdaterar era utbildningar.
  • Vi utvecklar och producerar utbildningar.
  • Vi ger ertillgång till rätt experter för era behov.


Passar utbildningsinsatser på verksamhets- och teamnivå.

Mejla Peter

Produkter i butiken

  • E-kurser du går i egen takt.
  • Böcker, både teori- och arbetsböcker.
  • Brädspel och kortlekar för teamet.


Passar utbildningsinsatse rni sätter samman på egen hand, ofta på team- och individnivå.

Till butiken

Komlitts kunder: Borlänge, Flen, Hallstahammar, Göteborg stad

Våra största ämnesområden

Knapp till vård och omsorg

Ledning & organisation

Socialtjänst & arbetsmarknad

E-kurser

Tips, tricks och inspiration

Komlitt & Co

Mötesledarens största utmaning är att väcka engagemang

Och engagemanget, det måste du som mötesledare tända! Men...
8/9

Lär känna Josefin Axelsson, utbildningsdesigner!

Ska vi ta fram e-kurser för offentlig sektor måste vi ha ...
5/9

Vänd trenden! Led möten med mening.

Du vill leda möten med mening. Möten som mötesdeltagarna ...
29/8