Kunskap och kompetensutveckling skapar en välfärd i världsklass. 

Men kompetensutveckling sker först när du omsätter dina nya insikter i din vardag.

Komlitt utgår alltid från mellanchefens, teamledarens och medarbetarens situation och kunskapsbehov.
Författare och föreläsare är experter på sina områden; aktiva inom den offentliga sektorn.

Komlitt & Co

Vi började fundera på om inte fler kommuner har utmaningar kring avvikelsehanteringen

Finns det ett lättsamt och lekfullt sätt att höja kunskap...
8/5

"Dörröppningen är knepet i samverkan mellan forskning och praktik!"

Annika Härenstams forskargärning har hela tiden fokuserat...
29/4

Kompetensförsörjning är mer än att skicka medarbetare på kurs

– Jag kan ibland tycka att man betraktar begreppet kompet...
21/4