Komlitt & Co

De svåra samtalen i arbetslivet

I arbetslivet är det vanligt att du hör talas om svåra sa...
28/6

Så känner du igen ett missnöjesklimat

Med missnöjesklimat menar vi tre författare att människor...
28/6

Så tränar du på det svåra samtalet

Svåra samtal är en stor del av mångas arbetsdag – att ha ...
14/6

Samverkansprojekt – när flera aktörer behövs

Samverkansprojekt har sina särskilda utmaningar som grund...
28/5