Kunskap och kompetensutveckling skapar en välfärd i världsklass. 

Men kompetensutveckling sker först när du omsätter dina nya insikter i din vardag.

Komlitt utgår alltid från mellanchefens, teamledarens och medarbetarens situation och kunskapsbehov.
Författare och föreläsare är experter på sina områden; aktiva inom den offentliga sektorn.

Komlitt & Co

Att genomföra handledning av ögonblicksforskning i coronatider

För att genomföra handledning i ögonblicksforskning är de...
25/3

Är du en del av en lärande organisation?

För att kunna säga att medarbetare arbetar i en lärande o...
19/3

Nu sätts allas vårt ledarskap på prov

Mitt i allt det svåra och allt kaos finns en fungerande k...
19/3

VUCA-världen tränger sig på

Oron och ängslan sprider sig som kastadvindar, det som gä...
16/3