Värdegrunden i vardagen med Respond

Bemötande är ett centralt begrepp i bedömningen av kvaliteten i stöd och service till personer med funktionsnedsättningar. För de personer som är i behov av insatser enligt LSS för att klara sitt vardagsliv och för att kunna vara delaktiga i samhället, är bemötandet av största vikt för deras livskvalitet. Respond är en metod för att utvärdera och utveckla bemötandet i en arbetsgrupp.

 

Föreläsningens fokus

• Utbilda handledare i din organisation, som sedan leder arbetet med utvärderingarna.
• Få hjälp att motivera och inspirera personalgruppen till att genomföra en Respondutvärdering.
• Fortlöpande support/handledning under arbetets gång.

Läs mer

Bemötande är ett centralt begrepp i bedömningen av kvaliteten i stöd och service till personer med funktionsnedsättningar. För de personer som är i behov av insatser enligt LSS för att klara sitt vardagsliv och för att kunna vara delaktiga i samhället, är bemötandet av största vikt för deras livskvalitet. Respond är en metod för att utvärdera och utveckla bemötandet i en arbetsgrupp.

Metoden bygger på ett självskattningsinstrument där man bedömer hur man själv och arbetsgruppen agerar i det konkreta vardagsarbetet. Genom diskussioner utifrån resultatet av skattningarna kan vi utvärdera och utveckla vårt bemötande.

Vad andra tycker

Om föreläsaren

Lena Söderman är utbildad vårdlärare med inriktning social omsorg och har lång erfarenhet som lärare och från arbete inom omsorgerna om personer med intellektuella funktionsnedsättningar, både som medarbetare och som chef.

Mårten Nordlund har även han lång erfarenhet från arbete inom omsorgen om personer med intellektuella funktionsnedsättningar som vårdlärare, medarbetare och chef.

Om Komlitt Akademi

Om Komlitt Akademi

En utbildning från Komlitt Akademi innebär att:

 • Den är anpassad till välfärdssektorns aktuella uppdrag och villkor
 • Utbildningen kommer till er verksamhet
 • Förstudie ingår: Utbildaren kontaktar er innan utbildningen
 • Böcker ingår till alla deltagare
 • Uppföljning ingår: Utbildaren kontaktar er efter utbildningen
 • Ni får 10% rabatt på ett köp efter utbildningen

Villkor

 • Beställaren tillhandahåller lokal med möjlighet till informell U-sittning vänd mot föreläsaren utan bord i en alternativt två halvcirklar. Plats måste finnas för aktivitet och eventuella övningar
 • Whiteboard alternativt blädderblock på stativ
 • Penna och block till deltagare
 • Beställare ordnar fika till deltagare i paus
 • Antal deltagare 5 – 25 stycken