Nyanlända på den svenska arbetsmarknaden

Föreläsningen vänder sig till kommuner som vill veta mer om hur nyanlända uppfattar den svenska arbetsmarknaden och vilka hinder de möter. Vad kan kommunerna göra för att bli bättre på att ta emot nyanlända som arbetskraft?

 • Vilka utmaningar möter nyanlända?
 • Hur ser nyanlända på arbetsmarknaden?
 • Kulturella koder och förväntningar
 • Mötet med myndigheter

Läs mer

Att söka ett nytt jobb som utrikesfödd eller som nyanländ är något helt annat än att söka jobb som infödd svensk. Nyanlända möter andra och fler utmaningar på den svenska arbetsmarknaden. Som nyanländ ser du på arbetsmarknaden utifrån de föreställningar, kulturella koder och förväntningar du har med dig från ditt hemland. Men trots att det finns stora svårigheter att hitta rätt i ett nytt land finns det också möjligheter.

Föreläsningen vänder sig till:
• Kommuner som vill veta mer om hur nyanlända uppfattar den svenska arbetsmarknaden och vilka hinder de möter. Vad kan kommunerna göra för att bli bättre på att ta emot nyanlända som arbetskraft?
• Arbetsförmedlingen och handläggare som jobbar med etableringsplaner.
• Alla som jobbar som SFI-lärare och behöver få bättre koll på nyanländas perspektiv och ambitioner inför att lära sig svenska.
• Utbildningsföretag som har olika verksamheter för nyanlända.
• Myndigheter och organisationer som arbetar för att förbättra delaktighet och integration genom arbetsmarknadsinsatser.
• Politiker som vill förstå nyanländas perspektiv på den svenska arbetsmarknaden.

Om föreläsaren

Ali Alabdallah är journalist och författare från Syrien. Han arbetade i den syriska televisionen, Damaskus Radio och i många andra medieföretag. Ali kom till Sverige i slutet av 2013, till en flyktingförläggning i Glava i Värmland. Därefter flyttade han till Skåne, där hans resa till sitt första jobb i Sverige startade på allvar. Numera arbetar han som kommunikatör på Länsstyrelsen Skåne. Han driver också flera integrationsprojekt, där det mest kända är hans Nyhetscafé. Han är också en flitig skribent på området integration och delaktighet.

Om Komlitt Akademi

Om Komlitt Akademi

En utbildning från Komlitt Akademi innebär att:

 • Den är anpassad till välfärdssektorns aktuella uppdrag och villkor
 • Utbildningen kommer till er verksamhet
 • Förstudie ingår: Utbildaren kontaktar er innan utbildningen
 • Böcker ingår till alla deltagare
 • Uppföljning ingår: Utbildaren kontaktar er efter utbildningen
 • Ni får 10% rabatt på ett köp efter utbildningen

Villkor

 • Beställaren tillhandahåller lokal med möjlighet till informell U-sittning vänd mot föreläsaren utan bord i en alternativt två halvcirklar. Plats måste finnas för aktivitet och eventuella övningar
 • Whiteboard alternativt blädderblock på stativ
 • Penna och block till deltagare
 • Beställare ordnar fika till deltagare i paus
 • Antal deltagare 5 – 25 stycken