Från Kaos till klarhet: Tydliggörande pedagogik i praktiken

Lär dig grunderna i Tydliggörande pedagogik och hur du med stöd i metoden går tillväga för att skapa mer struktur, förutsägbarhet och flexibilitet för människor med kognitiva funktionsnedsättningar.
En hörnsten i varje program är att den enskilde ska få vidareutveckla sina intressen och starka sidor. Genom att bygga på det som personen är bra på kan man dessutom ofta kompensera för hans eller hennes svårigheter.

Föreläsningens fokus

• TEACCH-modellen – grundtankar och pedagogiska riktlinjer.
• Vad är Autismspektrumtillstånd och hur det kan yttra sig hos personen som har det?
• Tydliggörande som ett hjälpmedel – hur kan vi anpassa miljön, hur ger vi personen överblick över dagen, hur gör vi aktiviteten tydligare?
• Bedömning/kartläggning och Inlärning – hur kan vi skaffa information om personen.

Läs mer

Den pedagogik som Division TEACCH utvecklat brukar i Sverige kallas för tydliggörande pedagogik. I original heter den structured teaching. Utgångspunkten för det pedagogiska arbetet är en kartläggning av den enskilda individens färdigheter och intressen, men också hans eller hennes svårigheter. Eftersom kognitiva funktionsnedsättningar kan uttrycka sig på en mängd olika sätt är det viktigt att få en bild av den enskildes unika kunskapsprofil. Denna profil ligger sedan till grund för ett individuellt utvecklat program. Det finns med andra ord inget allmänt träningsprogram inom TEACCH-modellen, utan varje person har sitt eget individuella utvecklingsprogram. Genom att alltid ta hänsyn till den enskildes färdigheter och behov, minskar risken att tydliggörande pedagogik utvecklas till en teknik, som ger färdiga och stelbenta svar.

Vad andra tycker

Om föreläsaren

Louise Ardoris är en uppskattad utbildare och handledare inom LSS- och liknande verksamheter. Hon är själv utbildad bland annat inom pedagogik, handikapprätt och handikappvetenskap och har lång erfarenhet av att arbeta med personer med autism och andra neuropsykiatriska eller kognitiva funktionsnedsättningar. Hon har utbildats i tydliggörande pedagogik både i Sverige och vid TEACCH i USA.

Om Komlitt Akademi

Om Komlitt Akademi

En utbildning från Komlitt Akademi innebär att:

 • Den är anpassad till välfärdssektorns aktuella uppdrag och villkor
 • Utbildningen kommer till er verksamhet
 • Förstudie ingår: Utbildaren kontaktar er innan utbildningen
 • Böcker ingår till alla deltagare
 • Uppföljning ingår: Utbildaren kontaktar er efter utbildningen
 • Ni får 10% rabatt på ett köp efter utbildningen


Villkor

 • Beställaren tillhandahåller lokal med möjlighet till informell U-sittning vänd mot föreläsaren utan bord i en alternativt två halvcirklar. Plats måste finnas för aktivitet och eventuella övningar
 • Whiteboard alternativt blädderblock på stativ
 • Penna och block till deltagare
 • Beställare ordnar fika till deltagare i paus
 • Antal deltagare 5 – 25 stycken