Sofia Gustavsson

Sofia Gustavsson är socionom och processledare i Individens behov i centrum - IBIC

Sofia arbetade med införandet av Individens behov i centrum i Partille kommun hösten 2014 - juni 2016. Hon var delaktig i planeringen av införandet av Individens behov i centrum samt metodstöd i kommunen.

Sedan hösten 2016 driver Sofia eget företag där hon erbjuder utbildning och stöd i implementeringen av IBIC. Hon har utbildat biståndshandläggare och LSS-handläggare i IBIC samt kommunpolitiker och utförarverksamheter i kommunal och privat regi.

 

"Sofia Gustavsson har utbildat, väglett och coachat omsorgspersonal, sina kollegor på biståndsenheten och enhetschefer vid implementeringen av IBIC på arbetsplatsen. Sofia förmedlade sin gedigna kunskap på ett pedagogiskt, tydligt och inspirerande sätt vilket underlättade införandet av IBIC och medförde att kollegorna lättare kunde ta till sig den teoretiska kunskapen och omvandla till ett verktyg att använda i utredningsarbetet.”

Agneta Midsäter, Enhetschef Biståndsenheten, Partille Kommun
och Anna Boman Gottfridsson, SAS, Partille kommun

Välj bland expertens e-kurser och böcker