2017-11-15 09:30
Katarina Weiner Thordarson

Några av de som utövar hot och trakasserier är rättshaverister eller stalkers. Brottsförebyggande rådet BRÅ skriver i rapporten Otillåten påverkan av myndighetspersoner vilken typ av hot och trakasserier det kan handla om:
• Jag vet var du bor, vet hur gammal du är, förmodligen kommer du inte ha jobb så länge, till:
• Vi har koll på dina barn
• Jag kommer dö och hoppas att du sover gott
• Kvinnliga poliser kallas för ”snutfitta”, andra kallas för idiot, rasist, nazist, Din snutjävel, du ska dö och låta oss vara ifred
• Vilken snygg BMW du har, jag gillar också BMW

Organisationer som drabbas av otillåten påverkan

• Tillsynsmyndigheter
Skatteverket, Tullverket, Migrationsverket

• Utbetalande myndigheter
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan

• Brottsförebyggande myndigheter
Polis-, Ekobrotts- och, Åklagarmyndigheten

• Dömande myndigheter
Sveriges domstolar, Justitiekanslern

• Exekutivt verkställande myndigheter
Kriminalvården, Kronofogden

• Andra drabbade verksamheter
Akutmottagningar, vårdcentraler, socialkontor, bibliotek

På ett av Stockholms sjukhus har personalen fått samma typ av sköldar som polisen använder i sitt jobb, skriver SvD.

Rättshaveristerna blir fler

Vädjar, tjatar, kräver sin rätt, hotar. De driver en kamp som aldrig tar slut och är besatta av att få rätt. De är angripande och aggressiva. Indirekta hot som att begära ut en handläggares CV, kräva att få samtliga handlingar i ett ärende vilket är både tidskrävande och kostsamt eller att kräva svar på sina mejl inom 10 min. De har fastnat i ett beteende som inte är friskt.Tidningen Vi skriver att inte gå med i rättshaveristens spel och därför svara på mejl efter ett par dagar: Jag har noterat dina synpunkter, tack för dem.

Stalkers

Varje år utsätts 150 000 personer för stalking i Sverige. Stalking är ett våldsbrott och avser upprepade handlingar där en gärningsperson medvetet och illvilligt förföljer och trakasserar en annan person för sina egna syften. Det kan vara före detta partners som inte accepterar att den andra har gjort slut. Det kan även vara en person med en vanföreställning om att redan ha en intim relation med en person t.ex. en kändis, en person i programmet Bonde söker fru eller mot kungafamiljen. De som drivs av hämnd vill få upprättelse och inriktar sig mer på att stalka personer i företag vilka de tycker har fattat ett felaktigt beslut. Agneta Syrén skriver i sin bok om en personalchef som blev stalkad efter en uppsägning. Personalchefen valde att flytta från orten men stalken upphörde inte med sitt beteende mot företaget.

Läs mer i boken: Möta kunder med psykisk ohälsa – Tips i kommunikation och kontakter.