Komlitt - kompetensutveckling för offentlig sektor

Kunskap och kompetensutveckling skapar en välfärd i världsklass. Men kompetensutveckling sker först när du omsätter dina nya insikter i din vardag.

Du som håller i en bok från Komlitt i handen söker utveckling eller förändring. På arbetsplatsen eller på det personliga planet. I stort eller smått. Kanske börjar resan med din egen kompetensutveckling för att sluta med en skräddarsydd kompetensutvecklingsinsats för hela teamet. Oavsett vad du behöver så finns Komlitt för dig.

Gemensamt för nästan alla våra böcker är kondenserad och lättillgänglig kunskap som ger påtagliga resultat. Människor som genom sina böcker och föreläsningar vill hjälpa offentlig sektor att alltid tjäna medborgaren med aktuell vetenskap och beprövad kunskap i ryggen. För samhället och världen förändras i en hiskelig fart som ställer höga krav på chefer och medarbetare i den offentliga sektorn. Ni måste ha rätt kunskap och rätt kompetens vid rätt tillfälle. Det gör er trygga och engagerade.

Komlitt utgår alltid från mellanchefens, teamledarens och medarbetarens situation och kunskapsbehov. Författare och föreläsare är experter på sina områden; aktiva inom den offentliga sektorn.

Från förlag till kunskapsföretag 

Komlitt grundades 1993 av Jan-Inge Hansson och Stefan Martinsson, två passionerade utbildare inom kommunal ekonomi. Sedan dess hämtar människorna i den offentliga sektorn fyller sitt kunskapsbehov genom kompetensutveckling hos Komlitt. Utgivningen har sedan dess breddats från kommunens ekonomi till att innehålla något för välfärdens alla delar. Från ledarskap, lagtexter och IBIC till LOU och kvalitetssäkring.

Böcker räcker bara så långt. Nu tar Komlitt stegen mot att bli ett kunskapsföretag. Det betyder att du också kan få skräddarsydd kompetensutveckling hos oss där föreläsningarna i Komlitt akademi kompletterar böckerna.

Peter Söderholm
VD Komlitt AB
peter.soderholm@komlitt.se

Postadress:
Rönnowsgatan 8 C, 252 25 Helsingborg

Besöksadress:
Bredgatan 11, 252 25 Helsingborg

PS. Vårt systerförlag Hegas ger ut specialbearbetade lättlästa barn- och ungdomsböcker.
Du hittar dem här www.hegas.se

  Mer information om oss som jobbar här hittar du på vårt moderbolag Ordstarks hemsida www.ordstark.se