2018-03-07 09:20

Reflektioner till kaffet är årets inspirationsbok för personal och chefer inom vård och omsorg

Era arbetsrelationer och ert sätt att prata med varandra är viktiga för hur ni trivs och fungerar i era uppdrag. Arbetsplatsens vardag är en källa till inspiration, utveckling och bekräftelse när ni får möjlighet att ta del av varandras reflektioner.

– Vi reflekterar ju hela tiden, personal som chef. Men ofta är den reflektionen tyst och pågår i vår inre dialog, möjligen med vår bästa kollega som håller med oss. Främst reflekterar vi vanligtvis över det som inte fungerar på arbetsplatsen. Och eftersom vi sällan hör eller vill höra andras perspektiv missar vi möjligheter att utvecklas som personer och som personalgrupp. Nu bjuder boken Reflektioner till kaffet in till en positiv förändring på jobbet. Det finns en oerhört outnyttjad förändringskraft i våra reflektioner när vi får dela dem med vår omgivning samtidigt som vi har roligt tillsammans säger Johan Berger.

Johan Berger har 30 års erfarenhet som anställd inom vård och omsorg. Utöver det har han under 8 år coachat personal och chefer för att de ska utvecklas och trivas i sina uppdrag.

Ni utgår från nuläget

Reflektioner till kaffet ska inspirera personalen att börja och fortsätta reflektera över sina arbetsrelationer och uppdrag. Boken ser till att personalen utgår från hur det är på arbetsplatsen just nu istället för att börja med att diskutera hur det borde vara.

– Vi måste utgå från där vi är eftersom vi är bekanta med det. Börjar vi med att diskutera hur det borde vara på jobbet kan det kännas omöjligt att nå dit. Både personalen och chefen har kunskaper som gynnar utveckling men de måste samtala med varandra om sina upplevelser av gemensamma situationer. Men det får inte bara bli snack, det ska vara roligt också, säger författaren Johan Berger.