13/1
Komlitt

Du bestämmer dig. Det är dags för förändring! Du sätter upp flera mål för dig själv. Från och med imorgon ska du alltid lyssna mer än du pratar. Varje arbetsdag ska du ägna minst 20 minuter åt kompetensutveckling. Ja, varför inte slänga in ett gäng löprundor och ett saftigt marklyft när du ändå håller på?

Ambitiösa mål som balanserar på gränsen till orealistiska är lätt att sätta upp. Men du bäddar också för att A, köra slut på dig själv och B, förknippa utveckling med att misslyckas. Hur roligt blir det nästa gång du känner att du vill sätta upp nya mål för dig själv?

Så, för att du ska bädda för framgång har vi plockat lärdomar ur en forskningsartikel om nyårslöften.

Håll dina nyårslöften

Fyra svenska forskare undersökte nyårsmål med hjälp av 1066 deltagare. Efter ett år ansåg 55 % att deltagarna levt upp till och bibehållit sina nyårslöften. Vad hjälpte dem att lyckas?

Självklart kan du ta lärdomarna härifrån och använda på dina mål. Nyårsmål eller ej.

Närmademål1. Ha ett närmandemål snarare än ett undvikandemål.

Alltså – sätt upp mål som handlar om att du ska göra mer av något snarare än att göra mindre. Jämför "Jag ska lyssna mer" med "Jag ska sluta ta över samtal" I gruppen som valt närmandemål levde 58,9 % upp till dem. I gruppen med undvikandemål? 47,1 %.

 

 

 

 

 

Lagom med stöd2. Skaffa dig lagom med stöd.

Alltså – undvik att involvera alla i dina nyårslöften men ta gärna hjälp av en eller två personer. I studien delades deltagarna in i tre grupper: en utan stöd, en med lite stöd och en med mycket stöd. Gruppen som fick lite stöd klarade sig bäst.

 

 

 

 

Smart versus vagt3. Vagt versus SMART

Deltagarna i studiens tredje grupp fick utökad support, bland annat genom att sätta upp SMART:a mål och delmål. Ändå rapporterade gruppen sig vara minst framgångsrika i att nå sina nyårslöften (de låg under med 6,4 %.)

Kanske, resonerar forskarna, beror det på att gruppens SMARTA mål med delmål skapar fler tillfällen att misslyckas. Säg att du bestämmer att du ska träna 3 gånger i veckan, då har du över 150 delmål att misslyckas med under 2022. Även om de 100 pass du får gjorda är en grymt bra insats kommer du antagligen att se din prestation som ett misslyckande. Trots att du GJORT en stor förändring.

Om ditt mål däremot är formulerat som att du ska förbättra din hälsa – då kommer du lättare uppleva att du uppfyllt ditt nyårslöfte om du så bara gjort två förändringar i den generella riktningen.

Tänk smart, var snäll mot dig själv

Här på Komlitt gillar vi ju mätbarhet och tydliga mål, men det gäller att tänka smart! Ta dig inte vatten över huvudet genom att sätta upp ett orealistiskt mål. Men gör det gärna mätbart och specifikt! Och jämför även mot förra årets insats, så ser du om det blivit en förbättring oavsett måluppfyllelse eller ej.