2017-04-26 16:25
Anita Edvinsson

Det finns alla sorters chefer. Allt från diktatorer som styr genom att sätta skräck i sina medarbetare, till snällaste mesar som går med på vad som helst. Det pratas om chefer och ledare där ledaren är den snälle och chefen skurken. När det kör ihop sig skylls allt på ledningen eller chefen.

Jag kommer väl ihåg en landstingspolitiker som kom på ett studiebesök till den dagkirurgiska operationsavdelning, där jag arbetade som enhetschef. Innan besöket gick min chef runt och förbjöd personalen att tala om våra bekymmer och uppmanade alla att visa en glad min. När besöket kom trippade hon på tårna framför vår gäst och han fick ett intryck som var långt ifrån den verklighet vi tampades med på vårt sjukhus. På samma sätt undanhölls viktig information från sjukhuschefen. En företagskultur där en bra chef är den som fixar alla problem och inte stör sin chef med ytterligare problem frodades. För att klara det mörkade man verkligheten och viktig information filtrerades bort. Känns beskrivningen igen?

Vad är det då som fattas? Som jag ser det saknas i de flesta organisationer en strategi för vad man vill med ledarskapet. En strategi är inte en massa fluff, vackra ord och luddigt uttryckta visioner. Det är inte heller tro på att allt ordnar sig eftersom de flesta ändå gör sitt jobb. En strategi är, för det första, en nykter insikt och oförskönad beskrivning av den verklighet som råder. För det andra, innehåller den en beskrivning av vad verksamhetens chefer ska, och inte ska, åstadkomma. Vilka effekter ska chefernas beteende befrämja? Vad förväntas av medarbetare? Vilken kultur ska råda på arbetsplatsen? Slutligen beskriver en strategi på ett tydligt, konkret och praktiskt sätt hur de förväntade resultaten ska uppnås. För att lyckas krävs det mod, medvetenhet, klarsynthet, balans och kontinuerlig uppföljning. Den högsta ledningens helhjärtade engagemang är ett måste.

Medvetet ledarskap är en metod för att bygga upp ledarskapet över hela linjen i en organisation. Tanken är att alla chefer ska ”walk the same walk”. Med andra ord - chefer på alla nivåer i organisationen, likt en orkester, får en gemensam vägbeskrivning för att kunna arbeta i takt till samma musik fast med olika instrument. Metoden skapar en medvetenhet om de verkliga utmaningar som finns. Den ger cheferna nödvändiga verktyg för att stärka det personliga ledarskapet som stöds av den gemensamma strategin.

Medvetet ledarskap ger cheferna en chans att i samklang bygga upp en önskad organisationskultur där medarbetare får en ledning att lita på och samarbeta med. Metoden ger även verktyg för att skapa struktur samt ordning och reda i organisationen med hjälp av ett levande ledningssystem. En sådan utveckling kallar jag för resan från ekorrhjul till pariserhjul.