Malin Stihl

Malin Stihl är en erfaren utbildare och handledare i socialt arbete med unga vuxna. Hon utbildar bland annat i Motivational Interviewing – Motiverande samtal på svenska. Hon är medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). Att påminna om relationens och bemötandets betydelse för att ge klienterna rätt förutsättningar för förändring är grundläggande i Malins arbete.

Välj bland expertens e-kurser och böcker