2020-03-16 16:02
Anne-Christine Smith

I orostider är det viktigt att stanna upp och se vilka normer och värderingar som är styrande i vårt liv, så att vi inte kastas
hit eller dit på ett stormande hav. Att vi frågar oss själva; vilka tankemönster och känslor är det som fångar in oss? Vilka antaganden lever vi med?

Tankarna och våra känslor kan relatera till olika behov eller värden, känslorna kan också vara motstridiga. Inga känslor är i sig själv vare sig farliga eller skadliga. Det är när de förbjuds eller när de ageras ut ohämmat som de kan bli skadliga.

Vi behöver fokusera på det som pågår inom oss själva för att bli mer medvetna om vad det är vi känner för att hantera den oro som sprids i vårt samhälle. En förutsättning för att hantera oro är att vi vågar iaktta oss själva och skaffa oss en självkännedom. Att belysa våra tankemodeller och uppmärksamma de bilder vi bygger upp av oss själva och hur andra uppfattar oss.

Med andra ord att ha modet att ställa sig frågor och konfrontera sin egen självbild med andras bilder av en själv. Detta är ingen lätt uppgift, då det kan innebära att vi får ge upp vårt sätt att se och tänka. Det krävs oerhört mycket av var och en för att våga släppa fotfästet, och ta ett kliv ut i det okända. Behöver vi dessutom släppa något vi byggt upp hela vår uppfattning på, ja då tar det tid. All förändring kräver tid och tålamod, det finns inte någon universal nyckel eller en enda hemlighet som löser allt. Vi behöver en rad olika metoder för att hantera och övervinna varierande och komplicerade tillstånd.

När någon ger ett budskap eller negativt besked, kan vi välja mellan fyra olika alternativ, på vilket sätt vi vill ta emot det sagda:

1. Lägga skulden på oss själv.
Vi tar det personligt och känner skuld, skam eller känner oss deprimerade.

2. Lägga skulden på andra.
Vi känner oss orättvist behandlade och skickar snabbt tillbaka budskapet till den andre medan vi står kvar med en känsla av aggressivitet eller frustration.

3. Uppmärksamma våra egna känslor och behov.
När vi lägger fokus på våra egna känslor och behov blir vi medvetna om vårt egentliga behov och därmed ökar vår självkännedom.

4. Uppmärksamma och lyssna på den andres känslor och behov.

Det är samma fyra saker som vi lyssnar till hos den andre – oavsett hur det uttrycks.

Förhållningssättet underlättar:
• när vi vill undvika missförstånd och bli tydliga
• när vi vill ta hand om upprördhet och göra något konstruktivt
• vid personlig utveckling, för här kan vi se och upptäcka vad vi värderar i livet

Frågan blir i hur hög grad vi egentligen kan lära känna oss själva, och vilka konsekvenser det kommer att få. Självet förändras i takt med våra erfarenheter. Det formas genom kontakt med andra, vilket är en kontinuerlig process. Mitt råd blir att lyssna med empati till dig själv, då blir det även naturligt att lyssna med empati till andra.


 

 Vill du läsa mer av Anne-Christine Smith? Här är hennes tidigare blogginlägg: Empatin viktig för tilliten och konflikthanteringen, En sammanfattning av Giraffspråket, Kommunikation – Din inre kompass. Vad är det vi kommunicerar och varför?, Lyft behoven i orostider, Konsten att utveckla ditt självledarskap och VUCA-världen tränger sig på.