2020-09-07 11:39
Jeanette Johansson-Ånmark

Jag har under mina år inom socialt och pedagogiskt arbete arbetat med implementering av olika arbetssätt, verktyg, förhållningssätt – däribland lågaffektivt bemötande. När jag har startat upp nya verksamheter har jag gjort en del bra implementeringar och uppstarter, men även en del mindre bra sådana ... ja till och med rent av urusla implementeringar och uppstarter.

Jag har lärt mig mycket under vägen som jag burit med mig till nästa uppdrag och projekt. Resan har gått från ett naivt tänkande till ett mer systematiskt arbete. Här tänker jag dela med mig av förutsättningarna implementeringsplanen behöver för att lyckas. Kanske hittade du hit efter att ha läst 3 anledningar till att implementeringen av lågaffektivt bemötande misslyckas.

Förutsättningar implementeringsplanen behöver

Det är dags! Äntligen ska in implementera lågaffektivt bemötande i verksamheten! Brukarna kommer att må bättre samtidigt som arbetsmiljön också förbättras. Men vilka förutsättningar behöver implementeringsplanen för att ni ska lyckas?

1. Det måste finnas ett tydligt ledningsmandat.

Det innebär att ledningen måste vara tydlig med att verksamheten från och med ett visst datum arbetar med lågaffektivt bemötande. Det är alltså inte upp till den enskilda personalen att bestämma om hen vill jobba lågaffektivt.

2. Vi sätter ett startdatum

Startdatumet sätts i anslutning till en föreläsning eller utbildning i lågaffektivt bemötande. Från och med det datumet arbetar vi lågaffektivt i verksamheten.

3. Personalen har egna studiegrupper

Efter utbildningen och startdatumet har personalen egna studiegrupper utifrån ett fastlagt material. Jag rekommenderar Beteendeproblem inom HVB- och ungdomsvård av Bo Hejlskov Elvén m.fl.) Det arbetet stödjs av implementeringsstödjare som går tvärs över grupperna och som har särskild kunskap om lågaffektivt bemötande. ̆ Implementeringsstödjarna och ledningen får handledning och handleder i sin tur personalgrupperna kring enstaka händelser och de personer de arbetar med.

4. Dokumentationssystem som avspeglar sättet vi jobbar på.

Efter incident används utvärderingsmallen som stöd för dokumentationen. Det betyder att alla frågor ställs på ett sätt så att de placerar ansvaret på personalen. Det kan till exempel vara att fråga: Vilka förmågor ställde situationen krav på?

Så! Nu vet du vilka förutsättningar du och dina kollegor måste skapa i verksamheten för att lyckas med er implementering av lågaffektivt bemötande. Implementeringen börjar efter utbildningen men planen, er karta, måste vara på plats långt innan.

Om boken Lågaffektiv bemötande – Vad krävs för en lyckad implementering

Min ambition har varit att skriva en konkret bok som vänder sig till såväl organisationen och ledningen som arbetsgruppen. Jag har i boken bjudit in olika kollegor att dela med sig av sina erfarenheter av implementeringsarbetet. Med dessa exempel hoppas jag att boken ska kännas mer levande. Jag har även vävt in egna erfarenheter från olika implementeringsresor.

För de allra flesta inleds resan med att gå en utbildning eller möjligen läsa en bok. I denna bok kommer jag att dela med mig av mina erfarenheter av vad som krävs för en lyckad implementering – att göra verkstad av den nya kunskap som man fått via utbildning eller litteratur. Flera kapitel i boken avslutas med reflektionsfrågor som jag hoppas kan vara ett stöd för processen. Jag delar även med mig av mallar som jag själv har haft nytta av i implementeringsarbetet.

"All den erfarenhet Jeanette byggt upp under dessa år har hon klämt in i denna bok. Hon berättar om forskning i organisationer i en fantastiskt personlig ton. Det gör något, som i många fall kan vara väldigt torrt, både levande och angeläget. Uppgiften hon tagit på sig är viktig. Vi har haft alldeles för många havererade implementeringar inom omsorgen och skolan i Sverige. Ibland på grund av motstånd hos personalen. Ibland bara från enstaka personer i ganska stora verksamheter. Ibland på grund av att implementeringen gjordes med vänster hand av en ledning som inte hade tillräckliga kunskaper. Ibland därför att man valt att implementera lågaffektivt bemötande utan att riktigt veta vad det innebär."

– Bo Hejlskov Elvén