2020-02-03 08:00
Komlitt

Organisationer vill vara entreprenöriella och innovativa. För detta krävs nya arbetsformer och att skapa en medveten balans mellan de tre styrdomänerna struktur, kultur och innovation.

Liv Cardell, organisationskonsult och grundare av Red Matters 3-ology (RM3) som hon utvecklat under sina 35 år, faller alltid tillbaka på gurkmetaforen. Gurkor växer i olika jordar vilket ger dem olika karaktär. När de sedan marineras ändrar de smak, beroende på om marinaden är salt, sur eller söt. Marinaden liknar Liv vid organisationens kultur. Av tradition skickar vi fortfarande iväg gurkor på kurs med förhoppning om förändring för att sedan stoppa ned dem i samma marinad igen. För att påverka kulturen och skapa verklig förändring krävs att vi jobbar med marinaden.

– Jag kallar mig för organisationsbonde och min bok för organisationens bondepraktika eftersom jag hjälper organisationer att odla kultur i praktiken. Under mina år som konsult har jag letat efter enkla sätt att skapa redskap och processer som påverkar kultur och bidrar till innovativt tänkande och till att vi kan hantera nutidens komplexitet och snabba rörelse berättar Liv Cardell.

Kultur och innovation behöver tydliga ramar

RM3 utgår från tre styrdomäner som är en förutsättning för hållbart kloka beslut, tillit och innovativt tänkande: struktur, kultur och innovation. För att underlätta kommunikation och en snabb förståelse får styrdomänerna egna färger: den blå strukturen, röda kulturen och gröna innovationen. I den offentliga verksamheten liksom de flesta organisationer, fokuserar man på den blå strukturen medan rött, som främjar tillit, samt grönt, som främjar nytänkande, ofta haltar.

För en mer innovativ och humanistisk kultur där människor bidrar optimalt behöver chefer rustas, mätas och belönas utifrån alla tre styrdomänerna. Trots att de flesta organisationer idag säger att de vill vara entreprenöriella och innovativa är det blå faktorer som mäts och belönas mest. När rött ska mätas används ofta blå metoder, som enkäter, vilket inte påverkar kultur och innovationstänkande.

– Varje domän kräver olika redskap och kommunikationsstilar. Tyvärr är det så att vi fortfarande till ca 90 % använder blå arbetsformer vilket blir direkt kontraproduktivt för att kunna hantera nutidens komplexitet, svårtolkade rörelse och när vi mer än någonsin behöver skapa tillit och nytänkande säger Liv Cardell.

RM3 handlar om att föra in röda och gröna arbetsformer i vardagen sida vid sida om de blå. Genom att överdriva skillnaden mellan de tre styrdomänerna blir det lättare att skapa balans mellan dem.

– När rött och grönt skall hanteras sker detta ofta i form av events som kick offs, julfester, enstaka kramövningar i skogen för att sedan komma tillbaka till jobbet och bli seriöst blå. Det är då vi anses jobba. Tyvärr anses röda och gröna insatser som flummiga. För en innovativ och nytänkande organisation behöver detta mindset ändras och att alla tre domänerna värderas och ses som en viktig del i verksamhetsutvecklingen menar Liv Cardell.

Kontinuitet påverkar kulturen

För att påverka en kultur krävs kontinuitet samtidigt som rött och grönt endast utvecklas i mänskliga processer. Därför blir vardagens återkommande möten ett perfekt forum för kulturell utveckling i form av innovativt tänkande, tillit, lärande och värdestyrning. Liv brukar föreslå mötesledare att ha ett kulturellt mål för varje möte, det vill säga vad deltagarna ska känna är de lämnar rummet.

– Tyvärr blir 33 % dränerade på energi i samband med möten, som dessutom bara har 28 % beslutseffektivitet enligt Ari och Mona Riabacke berättar Liv Cardell.

För att hantera den komplexa omvärlden måste vi ständigt förhålla oss till det som är nytt. Det kräver allas idéer och erfarenheter vilket ställer krav på nya involverande och samskapande arbetsformer som förflyttar medarbetaren till medledare. Idag är det inte längre chefen som vet bäst och mest. Även om det känns ovant och skrämmande för chefer att släppa frågan fri vill människor ta ansvar och bidra bara de får chansen enligt Livs erfarenhet.

– Den röda styrdomänen innebär att du som ledare skapar en god stämning som får människor att bli öppna och vilja bidra till helheten. Detta sker bäst i vardagens återkommande möten eftersom möten, enligt Liv, är kulturens vagga för daning av gemensamma värden. Vi ägnar 25% av vår tid åt möten, ett område som det märkligt nog ännu inte ställs krav på vad gäller kompetens och effektivitet.