2023-01-16 11:58
Komlitt

– Genom hästarna fick jag tidigt ett intresse för ledarskap eftersom i ridningen ställer du som ryttare frågor till hästen. Hästen svarar. Precis som i coaching handlar det om att ställa frågor som mottagaren förstår och vill besvara.

Linda Suslin Spiess är gotländskan som flyttade till Göteborg. Idag är hon chefsrådgivare. Hennes arbetsdagar handlar om ledarskapsfrågor, arbetsmiljö, juridik och … coaching. Tillsammans med Birgitta Harberg är hon aktuell med boken Coaching i socialt arbete.

I boken nämner ni att coaching är ett sätt att få klienten att blicka framåt, men också att socialtjänsten gärna fortsätter att blicka bakåt. Varför är det så i socialtjänsten?

– Jag tror inte att jag sitter på hela svaret, men en del är tradition och erfarenhet. En annan del tror jag är brist på tid och resurser, att de tyvärr måste arbeta väldigt mycket med att släcka bränder, att det är stor rörlighet i personalgrupper med hög arbetsbelastning. Det är svårt att skapa långsiktig förändring när det är låg stabilitet i de organisatoriska förutsättningarna.

Vad kan vara svårast för någon i socialt arbete att få till när hen vill börja använda coaching i sitt uppdrag?

– Det är nog att använda sig av följa-följa-leda principen. Vi är vana inom socialt arbete att vara samtalsledare. Här är det ju klienten som till störst del leder och vi som coacher följer. En annan svår sak kan också vara att ställa de öppna frågorna, det är lätt att hamna i slutna eller ledande frågor, men det är en träningssak. Många som är duktiga på motiverande samtal (MI) inom det sociala fältet är ju väldigt duktiga på just det.

En vanlig fallgrop för dig som coachar är att du vill komma med lösningar och smarta svar. Poängen med coaching är att låta klienten komma fram till sina egna lösningar. Utifrån sina drivkrafter. Genom att lyssna aktivt och ställa fler frågor kan du komma runt fallgropen.

Lindas 3 bästa råd till dig som vill lyfta din egen och klientens blick

  1. Ställ frågan: vart vill jag vara om ett år, tre år, fem år, eller kanske redan om sex månader
  2. Utmana dina föreställningar om dig själv, vi lever alla med valda sanningar, funkar de, eller ska du slå hål på dem?
  3. Vad behöver jag för att kunna göra de/ den förflyttning jag vill. Skriv ned och checka av små delmål. Då når vi målen snabbare än vi någonsin kunde ana.

Vägen till ledarskapsfrågorna kantas av intresset för människor

Linda har arbetat väldigt klientnära under många år innan ledarskapet inom socialt arbete tog över. Hon har rört sig inom ideell, privat och statlig sektor. Men målet har alltid varit samma: få vara med och hjälpa människor att hitta sina bättre, om inte bästa, versioner av sig själva.

– Jag hamnade där jag är idag på tack vare mitt intresse för människor och engagemang i samhälleliga och sociala frågor, helt klart.

Linda Suslin Spiess

Om Linda Suslin Spiess

Trebarnsmamma, häst och hundägare. Nyfiken musikälskande bokslukare. Funderar mycket kring hur saker kan göras bättre för människor, då allt från bemötande till processer. Är intresserad av människor, ju mer utmanande desto mer intressant. Jag älskar att få andra perspektiv, vara kreativ i mitt möte och då handlar det mycket om att försöka hitta nycklar till ingången i en människa.