2022-03-01 10:33
Emma Holmström

Du har haft två minst sagt omtumlande år. Än har inte offentlig sektor landat på fötterna heller samtidigt som Europa skakas av konflikter. Det är väl klart att tanken på kompetensutveckling tar emot – är det verkligen värt tiden? Men tro oss, ny kunskap är alltid värd din tid. Särskilt för dig som enhetschef. Din kompetensutveckling prioriterar du ofta ner enligt Vision (2019).

Så för att rusta dig lite bättre inför framtiden och i samma veva ladda dina batterier har vi tagit fram en lista över e-kurser och böcker som kan passa enhetschefen som alltid är på språng, alltid redo.

Hållbara chefer e-kurs av Annika Weman WidegårdE-kursen Hållbara chefer

Annika Weman Widegårds mål är att du ska skapa ökad tillit genom att bygga tillitsfulla relationer. Du kommer även lära dig hur du stimulerar samskapande, samverkande och helhetsperspektiv. Efter kursen vet du att ditt ledarskap bidrar till att medarbetaren kan, vill och vågar arbeta professionellt.

🌱 Du som är sektionschef, enhetschef, förvaltningschef eller annan chef inom offentlig sektor.
🌱 Du som vill leda tillitsbaserat för att skapa en hållbar verksamhet där medarbetarna tar plats.

Efter kursen kommer du att:

🌱 Ha ökad tillit till det egna ledarskapet
🌱 Utöva ett tillitsbaserat ledarskap
🌱 Stimulera samskapande, samverkan och helhetsperspektiv
🌱 Bygga tillitsfulla relationer
🌱 Säkerställa ett ledarskap som bidrar till att medarbetaren kan, vill och vågar arbeta professionellt

Tidsåtgång

1. Kursen sträcker sig över 6 veckor. Som mest består en vecka av 5 avsnitt.
2. Ett avsnitt tar mellan 20 till 25 minuter att slutföra.

 

Boken Fyra nycklar till förändring Förändringens fyra nycklar

”Vad vill du veta om förändring?”
Detta är den fråga som Camilla Persson ställt till de förändringsledare hon mött genom åren. Boken är hennes savar på de frågor hon fått från dem. Frågorna har hon kokat ner till fyra områden som vi som förändringsledare behöver ha koll på för att kunna driva framgångsrik förändring.
Camilla Persson är en transformativ förändringsledare som gärna partnar upp med dig som har ansvar för stora och komplexa förändringsresor.

Hur ofta leder du som enhetschef förändringsresor?

 

WorkflowE-kursen Workflow

När du arbetar med rätt saker på rätt sätt kan du sänka din arbetstakt och på det sättet bli mer hållbar. Helena Post Mårtenssons Workflow tar dig dit!

E-kursen är till för:

🌱 Dig som vill få en smidigare arbetsdag.
🌱 Dig som vill bli hållbar och effektfull på jobbet.
🌱 Dig som vill sänka din arbetstakt genom att arbeta med rätt saker.

Efter kursen kommer du att:
🌱 Känna till och förstå innebörden av ett hjärnsmart arbetssätt
🌱 Ha kunskap om ditt uppdrag och vilka uppgifter som tiden bör räcka till
🌱 Kunna identifiera och åtgärda tidstjuvar

Tidsåtgång:

1. Kursen tar dig 5 veckor att gå. Varje vecka består av 6 avsnitt.
2. Ett avsnitt tar cirka 20 minuter.

 

 

 

E-kursen Workflow ALPA

Stressrelaterad ohälsa är ett allvarligt problem som skapar stort lidande för dig. Det går inte att planera bort en hopplös arbetssituation men ofta finns en hel del justeringar som kan göras för att öka den upplevda inre kontrollen. Forskning visar att just upplevd inre kontroll har en stressdämpande effekt.
Under den här kursen kommer du få djupdyka i dina verktyg för att avlasta din hjärna och lära dig knep för att prioritera proaktivt i vardagen. Du kommer främst få jobba praktiskt under den här kursen – att öva på de olika verktygen som finns i ALPA.

E-kursen är till för:

🌱 Dig som vill skaffa dig ökad inre kontroll för att lindra stress.

Efter kursen kommer du att:

🌱 ha reflekterat över det sätt du för anteckningar på i din vardag
🌱 kunna skillnaden mellan en to-do-list och en arbetsplanering
🌱 ha provat att vecko- och dagplanera.

Tidsåtgång:

1. Kursen sträcker sig över 5 veckor.
2. Du lägger 25 minuter per vecka.

 

Trovardigt ledarksap

Boken Trovärdigt ledarskap

Det pratas mycket om tillitsbaserat ledarskap nu och det är bra. Men mycket av det som är skrivet om att arbeta baserat på tillit är målat med bred pensel. Du tar ett praktiskt grepp med den här boken: Hur gör du om du leder team och vill göra det baserat på samarbete och tillit?

Trovärdigt ledarskap ger dig som enhetschef konkreta metoder för att genomföra förändringen. Använd boken som inspiration och som ett uppslagsverk och hitta de redskap du behöver i din konkreta arbetssituation.