2017-09-06 09:30
Birgitta Bernhardsson

Förmodligen var det inte konflikter du sökte när du fick tjänsten som chef men det ingår precis som myggorna om sommaren. Något oundvikligt och ibland outhärdligt, men det finns botemedel precis som i myggfrågan, det gäller bara att veta vad och hur du ska handskas med problemet.

De fyra hörnstenarna består av att kunna förebygga, identifiera, lösa och hantera konflikten. Det bästa är att använda myggspray före invasionen av mygg och likaså att arbeta förebyggande när det gäller uppkomsten av konflikter. De uppstår alltid oavsett om du lägger märke till dem eller inte.

Förebygga: Lär känna ditt eget konfliktbeteende, undviker du konflikter eller vågar du se och tidigt ta tag i dem? Självinsikt kan låta tjatigt men lägger grunden till ett gott ledarskap, genom att förståelsen för både det egna och andras beteenden ökar. Terroristlinjen kan lätt uppstå när minoriteten känner sig överkörd. Befinner sig din arbetsgrupp oftare i röd än i grön zon? I röd zon är vi försvarsinriktade och skuld- eller skambelägger gärna motparten medans vi i grön zon är mottagliga för andras åsikter.

Identifiera: Via konflikttriangeln får du möjlighet att identifiera var i en konflikt parterna befinner sig och utifrån den kunskapen förstå hur du bör agera, för att hjälpa till att lösa konflikten. Här ligger fokus på vilka attityder parterna har gentemot varandra, hur de beter sig mot varandra och vad som är den egentliga motsättningen.

Lösa: Lösningsorienterad arbetsmetod innebär att fokusera på det som fungerar trots att det finns problem. Här gäller det främst att undersöka hur motiverad arbetsgruppen är till att vilja lösa problemet och därefter att rikta in sig på det som är verksamt och som vi vill ha mera av. För att hjälpa parterna att lösa sin konflikt lämpar sig metoden ”behovsbaserad problemlösning” utmärkt. Tillit och ärlighet är stommen och därefter behöver vi ringa in kärnproblemet, vilket ibland kan ha tappats bort under den eskalerande konflikten. Här gäller det att parterna identifierar både de egna men även motpartens behov. Det är även viktigt att lokalisera vilka nödutgångar som finns att tillgå om så skulle behövas.

Hantera: Ibland går konflikten inte att lösa och då måste vi ha regler för hur vi ska hantera situationen. På en arbetsplats kan vi inte ha segslitna konflikter, det tär på hälsan hos de inblandade och för den delen även på dig som chef och på den övriga personalen. Ibland behöver vi omplacera eller avsluta anställningar, då samarbetet inte fungerar trots massiva insatser. Viktigt är att du har mandat att utföra de sanktioner du anser nödvändiga.