Komlitts guide till god kompetensförsörjning

 

Komlitts kompetensguide: Så lyckas du med kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Vad är strategisk kompetensförsörjning? Hur skiljer den sig från kompetensutveckling och har den något med modeorden reskilling och upskilling att göra? Det och mycket mer får du svar på här, i vår stora kompetensguide som fokuserar på kompetensförsörjning!

Vi har sammanställt matnyttiga tips och insikter i nio olika kapitel, som går igenom allt från definitioner och praktiska exempel till strategiska överväganden viktiga för en fungerande kompetensförsörjning. Vårt mål är att du ska lämna denna sida lite gladare och lite mer självsäker än när du kom hit, oavsett om du är chef eller medarbetare i offentlig sektor. För du kan faktiskt tänka på kompetensförsörjning både ur ditt eget och verksamhetens perspektiv.

Innehåll

Kapitel 1: Vad är strategisk kompetensförsörjning?
Kapitel 2: Så sätter du en strategi för kompetensförsörjningen
Kapitel 3: Vad är god kompetensutveckling i offentlig sektor?
Kapitel 4: Därför är din kompetensutveckling viktig
Kapitel 5: Så planerar du din kompetensutveckling
Kapitel 6: Så organiserar du kompetensutveckling av personalen
Kapitel 7: Praktiska exempel på kompetensutveckling
Kapitel 8: Ska du satsa på reskilling eller upskilling?
Kapitel 9: Modell för hållbar kompetensutveckling à la Komlitt

Kapitel 1: Vad är strategisk kompetensförsörjning?

I det här kapitlet ger vi en introduktion till vad strategisk kompetensförsörjning är och förklarar de tre centrala aspekterna långsiktighet, helhet och lärande. Tillsammans är de ditt recept på en lyckad kompetensförsörjning.

Vi beskriver även vikten av att balansera rekrytering med kompetensutveckling och belyser hur den traditionella kompetensförsörjningen i offentlig sektor riskerar att sakta ner kvalitetsutvecklingen, försvåra rekryteringen och skapa oövervinnerliga gap mellan teori och praktik.

Läs mer: Strategisk kompetensförsörjning för välfärden

Kapitel 2: Så sätter du en strategi för kompetensförsörjningen

En “steg för steg”-guide som hjälper dig med kompetensförsörjningsstrategin och att göra en plan för framtiden. Forskarna Andreas Wallo, Jason Martin och Mattias Elg delar sina tankar och insikter.

Vi går bland annat igenom vikten av att involvera första linjens chefer, att skapa ett gemensamt “språk” kring vad olika kompetenser betyder i faktiska handlingar och att inkludera både medarbetarskap, ledarskap och organisatorisk struktur. Dessutom listar vi konkreta förslag på diskussionsfrågor och nyckeltal för mätning. Kompetensförsörjning har aldrig varit så enkelt.

Läs mer: 5 steg till en strategi för kompetensförsörjningen

Kapitel 3: Vad är god kompetensutveckling i offentlig sektor?

Här beskriver vi två huvudtyper av kompetenser – yrkeskompetens och förbättringskompetens – och beskriver hur de hänger ihop med verksamhetens behov av effektivitet å ena sidan och innovation å andra sidan.

Vi förklarar också kompetensutvecklingens tre steg: inhämta, förstå och göra. Samt listar fem “budord” för att lyckas med kompetensutveckling (och i förlängningen kompetensförsörjningen) i offentlig sektor.

Läs mer: Smart kompetensutveckling i offentlig sektor

Kapitel 4: Därför är din kompetensutveckling viktig

Kanske det viktigaste kapitlet av dem alla! Vi lyfter fram fyra argument som motiverar din fortbildning och kompetensutveckling. Använd dem i diskussioner med din chef eller som en påminnelse till dig själv.

Bland annat visar vi hur din kompetensutveckling ökar din professionella handlingsförmåga, främjar effektivisering och innovation i verksamheten, samt gör dig mer engagerad i din yrkesroll. Och just därför är din kompetensutveckling viktig, både för dig själv och välfärden.

Läs mer: 4 skäl till att din kompetensutveckling är viktig

Kapitel 5: Så planerar du din kompetensutveckling

Din kompetensutveckling är både ditt eget och arbetsgivarens ansvar. Så vad vill du fokusera på och hur vill du utvecklas? Kartlägg din situation med vår checklista!

I det här kapitlet går vi igenom hur du, baserat på dina “skavsår” och lyckorus, kan sätta din kompetensutveckling i en relevant kontext och hitta ett format som både du och din chef blir nöjda med. Allt beskrivet punkt för punkt och med frågor som hjälper dig komma igång.

Läs mer: Så planerar du din kompetensutveckling

Kapitel 6: Så organiserar du kompetensutveckling av personalen

Ett kapitel för dig som är chef och som vill ha tips på hur du kommer igång med kompetensutvecklingen av din personal. Vi beskriver hur du kan diskutera frågan med kollegor utanför “din zon” och utgå från såväl kompetensförsörjningsstrategin som 70:20:10-modellen.

Dessutom lyfter vi fram vikten av att reflektera över (och lämna) den industriella logiken, samt hur centralt det är att du ställer krav på din egen kompetensutveckling för att kunna sköta ditt uppdrag på bästa sätt. Kompetensförsörjning gäller även dig som individ!

Läs mer: Kompetensutveckling av personal i välfärden

Kapitel 7: Praktiska exempel på kompetensutveckling

Hur kan kompetensutveckling se ut i praktiken? I det här kapitlet ger vi 10 exempel på olika genomföranden. Vi listar även 10 olika ämnesförslag för offentlig sektor. Ja, här finns helt enkelt en hel del konkreta kompetensutvecklingsexempel att inspireras av!

Läs mer: Exempel på kompetensutveckling i offentlig sektor

Kapitel 8: Ska du satsa på reskilling eller upskilling?

Modeorden “reskilling” och “upskilling” förklaras, och vi beskriver hur de hänger ihop med kompetensutveckling och kompetensförsörjning. Vi tipsar också om hur du som arbetar inom offentlig sektor kan reflektera över din arbetsplats behov i dessa frågor.

Vi illustrerar även vad reskilling och upskilling kan innebära i praktiken för offentlig sektor, genom att ge konkreta exempel från sektorerna vård & omsorg, socialtjänst, samt ledning och enhetschefer.

Läs mer: Reskilling och upskilling för god välfärd

Kapitel 9: Modell för hållbar kompetensutveckling à la Komlitt

En “steg för steg”-guide för dig som ska driva eller ansvara för ett konkret kompetensutvecklingsprojekt. Vi beskriver hur du med hjälp av vision, mål och analys sätter upp ramarna, för att sedan förklara hur du kan formulera en strategi utifrån de fem aspekterna kompetens, organisation, process, teknologi och styrning. Sist men inte minst kommer aktivitetsplanen och vad den bör innehålla.

Vi exemplifierar modellen med en kvinnojour och utgår från ett scenario där barnen på boendet mår dåligt. Dessutom finns det en visuell karta till guiden som du kan ladda ned och använda som stöd under planeringen.

Läs mer: Komlitts modell för hållbar kompetensutveckling

Frågor, feedback och förslag

Har du frågor om något kapitel, önskemål om ämne eller feedback på innehållet om kompetensförsörjning?? Då är du alltid välkommen att kontakta oss! Vi finns här för att underlätta din vardag och vill göra guiden så bra det bara går.