Relationer på arbetstid

Johan Berger

Relationer på arbetstid

I den här interagerande föreläsningen på en halvdag lär vi oss tillsammans verksamma metoder för konstruktiva sätt att kommunicera och hantera det som är svårt i vissa situationer på jobbet i det mellanmänskliga. Genom övningar och samtal i smågrupper och storgrupp arbetar vi med reflektion, relation och känsla. Med utgångspunkt i att ansvaret för en positiv förändring på jobbet i första hand startar med oss själva. För personalgrupper och ledningsgrupper ( Vård & omsorg, hälso-och sjukvård).

Inspiration & utvecklingsdag för ledningsgruppen

En halvdag med plats för relation, reflektion och känsla. Vi arbetar tillsammans med att återställa balansen mellan uppdrag och upplevelse. (Chefer och ledare inom vård och omsorg, hälso-och sjukvård)

 

Kontakta Peter