2018-08-13 08:36
Ali Alabdallah

Jobb för nyanlända – Vad ska du som myndighet och arbetsgivare tänka på?

Det finns hundratals böcker i Sverige som vänder sig till arbetssökande. Alla dessa böcker tipsar jobbsökare om hur de hittar ett jobb i Sverige. Men de riktar sig till människor som redan är etablerade på arbetsmarknaden och integrerade i det svenska samhället. Min erfarenhet är att det i dag saknas kunskaper om utmaningarna nyanlända möter, både hos myndigheter och arbetsgivare. I boken Nytt jobb i nytt land tar jag hänsyn till nyanländas tankar, funderingar, föreställningar och frågor men framför allt deras kulturella bakgrund. Men boken riktar sig inte bara till dig som nyanländ utan även till dig som jobbar med nyanlända på olika sätt.

Det finns problem men också lösningar

Nyanländas arbete är en av de viktigaste frågorna inför valet 2018. Det är dags att vi slutar säga att det är svårt för de som kommer från ett annat land att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden på grund av att de bär med sig andra värderingar, tankar och kulturer. Jag skrev Nytt jobb i nytt land för att visa arbetsgivare och kommuner att det finns problem men också lösningar.

Tips till dig jobbar med nyanlända

• Tänk alltid på att ha en inkluderande kommunikation när du talar om och till de nyanlända för att på sätt bryta fördomar och stereotypa bilder. Fördomar minskar motivationen hos nyanlända och kan leda till depression, och fördomar kan framför allt leda till diskriminering.

• Bjud in inspirerande nyanlända som lyckats med sin integrationsresa till interna kurser, seminarier eller konferenser som anordnas för personalen som jobbar med nyanlända eller integrationsfrågor.

• Satsa på att kunna erbjuda fler praktikplatser åt de nyanlända. Praktikplatsen är det viktigaste steget in i det nya landet, och det underlättar för arbetsgivaren att anställa ny arbetskraft utan att behöva fundera över om de förstår arbetssystemet.

• Satsa på att erbjuda fler snabbspår, särskilt utanför storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm.