Jan Blomström

Jan Blomström är formellt utbildad psykolog vid universiteten i Oslo och Bergen (Norge) och är idag affärspsykolog, leg. psykolog, organisationspsykolog samt specialist i klinisk neuropsykologi. Under de senaste 15 åren har han arbetat med chefer, ledare och medarbetare inom arbetslivets psykologi och han driver idag Prolead Consulting, Proleadpodden och Prolead Förlag för chefer och ledning.

  • 220 kr
  • 220 kr
  • Jan Blomström
    220 kr
  • Jan Blomström
    220 kr