Jan Blomström utbildning

Jan Blomström En föreläsning med Jan Blomström är omskakande nyttigt för såväl ledning som medarbetare och något som ibland kan efterlämna en mental träningsvärk. Alla hans resonemang är väl förankrade i aktuell affärspsykologisk teori och forskning liksom i utmanad praxis.

I Jan Blomströms konsultföretag Prolead Consulting pratar man klarspråk kring frågor som är avgörande för hållbara beslut och ageranden. Alla insatser formas utifrån ert unika framgångs-DNA. De baserar sig på ”beyond leadership”-konceptet och utgår teoretiskt alltid från en affärspsykologisk grund. En grund där kunskap om mänskligtagerande möts med tydlig fokus på effekten i verksamheten.

  • Lär dig skapa en attraktiv arbetsplats anpassad till vår moderna situation
  • Få en ökad styrning som chef samtidigt som dina medarbetare får en ökad frihet
  • Använd författarens sakliga nycklar till en modern och professionell assistansroll utifrån LSS-lagens intentioner
  • Se möjligheten att hitta en balans mellan hjärtat och en lagstyrd verksamhet, med syfte att skapa ett värdigt åldrande.

 

 

peter.soderholm@komlitt.se