Jeanette Johansson Ånmark & Therese Waldenborg

Jeanette Johansson-Ånmark har över 30 års erfarenhet av socialt arbete i olika former. Hon har arbetat i såväl kommunal socialtjänst som i privat vård och omsorg. 

Therese Waldenborg är arbetsterapeut med en masterexamen i kriminologi. Hon har arbetat i olika verksamheter för personer med autism, intellektuell funktionsnedsättning och närliggande diagnoser. 

Välj bland expertens e-kurser och böcker

  • Jeanette Johansson Ånmark & Therese Waldenborg
    269 kr