Hans-Inge Persson & Helena Ström

Hans-Inge Persson har mer än 25 års erfarenhet av offentlig verksamhet som såväl kommunal förvaltningschef och generaldirektör. Numera är han författare, föreläsare och debattör inom områden som humanism, kommunikation i hälso- och sjukvården samt personcentrerad vård. Han är knuten till Gothenburg Person Center Care (GPCC) vid Göteborgs universitet som ledamot av dess
personråd och deltar i implementeringen av den personcentrerade vården genom GPCC.

Helena Ström är organisationskonsult och arbetar ofta med specialområdet kommunikation och bemötande. Genom coachande handledning och föreläsningar stödjer hon arbetsgrupper och chefer att använda samtal och möten med människor som ett av de viktigaste verktyg de har i sina verksamheter, internt såväl som externt. Hon handleder sedan flera år chefer och medarbetare inom bland annat äldreomsorg och psykiatri.Välj bland expertens e-kurser och böcker

  • Hans-Inge Persson & Helena Ström
    296 kr