Helena Post Mårtensson

Helena Post Mårtensson är socionom och har ända sedan 90-talet varit yrkesaktiv inom kommunal verksamhet, i olika ledande och strategiska roller. Helena har under många år undervisat medarbetare och ledare i hur en hjärnsmart arbetsmetodik kan byggas upp, de sista åren i egen konsultverksamhet.

Välj bland expertens e-kurser och böcker

  • 499 kr
  • 249 kr
  • Helena Post Mårtensson
    318 kr
  • Helena Post Mårtensson
    385 kr