Hans Lind & John Sandblad

Hans Lind har varit verksam i forskningsvärlden i många år och har
en bred kompetens och erfarenhet. Av vikt för denna skrift är särskilt
hans intresse för vad som krävs för att marknader ska fungera
och vilka lärdomar som kan dras från den nationalekonomiska
kontraktsteorin.
John Sandblad har arbetat i den offentliga tekniska sektorn både
som anställd förvaltningschef och som konsult åt främst kommuner
och kommunala bolag, men har också arbetat med att stödja lokala
entreprenörer i Stockholm. Som konsult är John van vid att arbeta
inom gränsområdet mellan utveckling av upphandling, verksamheter,
organisationer och personalkompetens.

Välj bland expertens e-kurser och böcker