Hans-Inge Persson

Hans-Inge Persson har mer än 25 års erfarenhet av offentlig verksamhet som kommunal förvaltningschef och generaldirektör. Han är numera verksam som ledarskapskonsult, interimschef och föreläsare inom utbildningsorganisation, distansutbildning och "mobile learning". Han är också aktiv som mentor och trustledare för chefer inom näringsliv och offentlig verksamhet och anlitas som moderator vid diskussioner, debatter och workshops.

Idag föreläser han om ledning och styrning, med fokus på tillit, som något som fungerar kvalitetshöjande för vården. Den personcentrerade vården där patienten är en medspelare är också ett viktigt tema för Hans-Inge Persson. Det är nämligen skillnad på att kalla någon för patient eller person.

Välj bland expertens e-kurser och böcker