2022-02-17 00:00
Emma Holmström

Lena Nylander, läkare och specialist i allmän psykiatri, är aktuell med boken I den bästa av världar tillsammans med Mats Jansson. Boken vänder sig till dig som är verksam inom gruppbostäder, personlig assistans eller daglig verksamhet som vill skapa fungerande miljöer för personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism. Miljöer där kommunikation och förståelse faktiskt fungerar.

– Jag tänker att vi har försökt beröra viktiga frågor i varje kapitel. Men allt man gör behöver genomsyras av en omsorg om individens välbefinnande och en förståelse för vem personen är, det vill jag ska vara tydligt, och att samarbetet runt personen är så viktigt säger Lena.

För i den bästa av världar bor alla vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och autism i gruppbostäder som fungerar. Där de boende är friska och glada, där personalen trivs, utvecklar sitt kunnande och stannar kvar och där anhöriga är nöjd och känner tillit. Men så är det sällan.

– En viktig anledning till mitt engagemang är att jag är anhörig. Min son bor sedan drygt 20 år i en kommunal gruppbostad. Dessutom har jag kommit i kontakt med personal och chefer i många boenden genom mitt arbete, och givetvis med andra anhöriga.

Utmaningarna inom gruppbostaden

Att vara verksam inom LSS och gruppbostäder kommer med många utmaningar. Det är ingen hemlighet. Du som känner att din kompetens kan stärkas har alla möjligheter att börja ta tag i det.

– Det finns hur många utmaningar som helst. Att jobba i gruppbostad är ett mycket krävande arbete. En utmaning är att kunna kommunicera och samarbeta, med den boende, med kollegor, med anhöriga och chefer på olika nivåer.

För att möta de kommunikativa utmaningarna behöver du reflektera och vara medveten om dig själv. Nästan som att se dig själv ur ett metaperspektiv. Som det står skrivet I den bästa av världar: ”När vi träffar en vän eller närstående pratar vi i allmänhet inte om ”bemötande” av den andra personen. Då är det ett möte, ett huvudsakligen jämbördigt samspel mellan individer. När vi pratar om bemötande, till exempel för personal i en gruppbostad gentemot dem som bor där, så är det också möten, men det är möten där den ena parten har ett professionellt ansvar för att det blir ett bra möte.”

– Du måste alltid vara medveten om din egen roll i kommunikationen och relationen. Ta ansvar för kommunikationen och informationsöverföringen till och från dig själv.

Gå vidare efter du läst boken

Boken är det första steget du tar mot att stärka din kompetens för att kunna skapa en fungerande gruppbostad där alla mår bra. När du läst sida ordet börjar din verkliga resa. Lena råder dig att:

• Reflektera över vad du kan och gör, våga ställa de besvärliga frågorna till dig själv.
• Diskutera tillsammans med kollegor, chefer, anhöriga och andra verksamheter.
• Fundera över hur du själv skulle vilja ha det om du/dina anhöriga var den boende.

Lena NylanderOm Lena Nylander

Jag har arbetat med vuxna med intellektuell funktionsnedsättning med och utan autism i snart 30 år i vuxenpsykiatrin, har även arbetat i Region Skånes vuxenhabilitering. Sedan 2013 arbetar jag i Region Skånes VUB-team, ett expertteam som ger stöd till ordinarie verksamheter (habilitering, specialistkliniker, kommun, primärvård) i ärenden som gäller vuxna med utvecklingsstörning och svåra utmanande beteenden (VUB).

I den bästa av världarOm boken

I den bästa av världar vänder sig till dig som på någon nivå ansvarar för boenden för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och autism. Det är en grupp Mats Jansson och Lena Nylander väl känner till och där det tyvärr relativt ofta uppstår svårigheter i kommunikation och förståelse. I boken skriver författarna särskilt om gruppbostäder men även den som är verksam inom daglig verksamhet eller personlig assistans för samma målgrupp kan ha glädje av boken.