2018-09-17 15:25
Anne-Christine Smith

I Giraffspråket finns det olika sätt att kommunicera

Symbolerna Varg och Giraff hjälper till att effektivt förtydliga skillnaden mellan språken. Giraffspråket är ett språk från hjärtat där vi använder vår empati och inte ett språk från huvudet med intellektuella tolkningar och förklaringar. Marshall Rosenberg (grundare av Giraffspråket) har valt Giraffen som symbol för att det är djuret med det största hjärtat.

Låt inte känslorna ta över

Det är långt mellan hjärta och hjärna, vilket innebär att Giraffen inte reagerar impulsivt, utan stannar upp och reflekterar. Giraffen ser långt; bortom orden; och har en överblick. Giraffhalsen symboliserar modet att sticka ut halsen (hakan) och säga sin egen ärliga, subjektiva sanning och göra sig sårbar. Den symboliserar även förmågan att kunna lyssna till vilka känslor och behov som finns bakom ett aggressivt beteende hos den vi kommunicerar med.

Vargen är reaktiv

Vargen är symbol för invanda, oreflekterade och oftast omedvetna tankemönster. Det resulterar i snabba reaktioner, utan att vi är medvetna om vad som händer. Det skapas en osäkerhet och en rädsla för vad som ska hända. När vargen visar tänderna känner vi oss hotade. Vargen angriper personen istället för handlingarna som personen utför. Orden kan ge djupa sår hos mottagaren. Vargen symboliserar ett språk som motverkar kontakt och som ökar risken för destruktiva konflikter.