Georg Frick

Mitt författarskap hämtar inspiration från mina olika konsultuppdrag. Att arbeta som arbetsgivarkonsult och författare är en gynnsam kombination då mina böcker baseras på de faktiska kunskapsbehov som finns på arbetsmarknaden.

Att vara verksam som arbetsgivarkonsult är knappast att betrakta som ett ”riktigt jobb”. Det är snarare ett sätt att leva. Jo, det är en sliten klyscha men det är så det förhåller sig enligt min uppfattning. Konsultrollen ställer höga krav på aktuell kunskap, brinnande intresse för arbetsgivarfrågor och inte minst en pedagogisk förmåga att förklara invecklade sammanhang utan att krångla till det. Mina uppdragsgivare brukar beskriva mina främsta karaktärsdrag i konsultrollen som påläst, tydlig och saklig. Vis av praktisk erfarenhet är detta något som uppskattas i många situationer. 

Välj bland expertens e-kurser och böcker