2018-09-20 15:15
Annika Thörnlund

Formatera som tabell i Excel

Något som du troligen kommer att göra ofta är att formatera som tabell. Det finns mycket som är bra med den tekniken. 
Ibland passar det att markera det du vill göra en tabell av, men ofta räcker det att du ställer markören i området som är ”sammanhängande” och klickar på Formatera som tabell. Excel kommer då att föreslå att allt som hänger ihop (inga tomma rader och kolumner) ska bli en tabell. Ställ markören i området (eller markera) och klicka på Formatera som tabell. Det ”svåra” är att välja vilken tabellsort du vill ha. Vilken färg, lite eller mycket färg, hela rutnät eller bara linjer.

Välj färg på tabellen i Excel

När du klickat på ett format markerar Excel allt som ligger omkring den cell du står i och du får frågan:

Formatera som tabell i excel

Klicka på OK om förslaget är rätt – annars markerar du vad du vill ska ingå i tabellen och trycker sedan på OK. Excel antar också att tabellen innehåller rubriker (det kan du behöva klicka i eller ur).
Klicka i tabellen för att släcka markeringen. Du ser då att det kommer fram ett nytt menyfliksområde med flera val för tabellen.

Flera färgval i tabellen i Excel

Det är ett vanligt misstag att klicka utanför tabellen för att markeringen ska slockna. Vänj dig vid att klicka i tabellen (eller att ha kvar markeringen på bilden om du infogat en sådan eller stå kvar på diagrammet när du skapat ett sådant).

Som standard markeras översta raden med ett avvikande format. Ibland passar det att första eller sista kolumnen ska markeras lite extra. Ofta är det enklare att läsa en lista om raderna är olikfärgade. Hur dessa format blir beror på vilket tabellformat du valt (om det blir fetstil eller en fyllningsfärg). I exemplet nedan är första och sista kolumnen markerade.

Menyval för olika färger på raderna i tabellen i Excel

Olika färgade rader i Excel

Som standard har en tabell filtreringsknappar. Hur dessa fungerar beskrivs i kapitel 8 om listor.

 

Summarad i tabell

Om ovanstående uppställning var formaterad som ett vanligt område kanske du skulle ha skrivit texten Summa under OneNote och sedan lagt in en autosumma för summering av de olika kolumnerna. Med tabellfunktionen markerar du i stället kryssrutan summarad och Excel skriver ut ordet summa i den vänstra kolumnen och summerar i den sista kolumnen.

Summarad i Excel

Summarad i Excel exempel

Ibland passar det inte att summera den sista kolumnen och i så fall klickar du i cellen och trycker Delete. I detta fall passar det också bra att ha en summa för januari till mars. Klicka i cellen som är markerad ovan och välj Summa (det kan också vara intressant att välja andra funktioner – dessa går vi igenom i kapitel 7 om funktioner).
Använd Autofyll och dra formeln till kolumnerna till höger.

Autofyll summaraden i Excel

Ta bort tabellformat

Om du, av någon anledning, ångrar att du har gjort en tabell och vill ha innehållet som ett vanligt område klickar du på knappen Konvertera till område.

Konvertera till område i Excel

Färgerna från tabellen finns fortfarande kvar så om du vill ha bort dessa måste du markera innehållet och sedan radera formatet.

Radera område i Excel

Tabellrubriker


När du står i tabellen och skrollar ner så att du inte längre ser rubrikerna, lägger tabellfunktionen in rubrikerna på kolumnknapparna. Så i stället för att du ser A, B, C ser du rubrikerna i tabellen. Mycket praktiskt!
Om det inte fungerar har du klickar utanför tabellen.

Tabellrubriker som följer med när du scrollar

Tabellrubriker i Excel är praktiskt

 Annika Thörnlund har tidigare skrivit om snabbfyllning i Excel. Hon håller även i grupputbildningar i Excel.

    Vill du lära dig mer om detta? Börja här!