Ola Polmé

är sjuksköterska och fd enhetschef med mångårig erfarenhet av
vård och omsorg. Nu arbetar han med utveckling av demensvård.
Ola har skrivit flera böcker och är flitigt anlitad som föreläsare för
omvårdnadspersonal, chefer och utvecklingsledare. 2008 kom Olas första bok Hur ska vi bemöta demenssjuka? ut. Den har följts av flera böcker i ämnet.

På senare år har Ola Polmé koncentrerat sig på beteendestörningar, då ofta i samband med demens och andra intellektuella nedsättningar. Han såg tidigt ett behov av utbildning av personal som arbetar med intellektuellt nedsatta. Flera kommuner, varibland Ängelholms kommun i nordvästra Skåne, har anammat Praktisk Professionell Planering som arbetssätt för att öka kvaliteten inom äldreomsorgen.