Charlotte Rudenstam

Charlotte Rudenstam är utbildare, föreläsare, författare och journalist. Hon är en engagerad skribent och har många års erfarenhet av att leda kurser för människor som vill växa. Charlotte bjuder mycket på sig själv och är bra på att skapa trygghet i grupper och på att skapa en atmosfär där människor strävar åt samma håll.

Charlotte arbetar i egna företaget Encourager AB, som vill uppmuntra människor till att våga vara sig själva. Företagets devis är: ”Du är mer än du tror”. Hon leder kurser för dig som vill känna dig tryggare inför mötet med journalister, när du ska tala inför grupp och i dina relationer till dina arbetskamrater. Dessutom leder Charlotte workshops och håller föreläsningar i liknande ämnen.