Ewa Larsson

Ewa Larsson har arbetat som arkivarie inom både stat och kommun och har stor erfarenhet av ärenderegistreringsfrågor. Idag arbetar hon vid Länsstyrelsernas IT-avdelning.