2022-11-08 14:49
Emma Holmström

Åsa Hedin, kommunikationsdirektör vid Statens institutionsstyrelse, och Ralf Hedin, kommunchef i Vingåker, är båda chefer inom offentlig sektor sedan många år tillbaka. De månar om sitt ledarskap – och satsar mycket på den egna kompetensutvecklingen. Där ser de att mycket ledarskapslitteratur förenklar ledarskapet, fokuserar på de klämkäcka bitarna.

– Vi tycker att ledarskapet är mer komplext än ”Följ den här enkla modellen så blir du en bra chef” eller ”Gör de här fem sakerna så blir du drömchefen.” Med boken vill vi lyfta fram komplexiteten och ge cheferna där ute en möjlighet att rusta sig för situationerna som känns i magen säger Ralf Hedin.

Chefen och medarbetaren ser ur olika perspektiv

Handen på hjärtat nu, hur bra är du på att orka bejaka flera olika perspektiv? Det tar både kraft och ork. Just därför är det dessutom en av de vanligaste utmaningarna för chefer i offentlig sektor.

– Du blir bättre som chef om du inser att åsiktsskillnader ofta beror på att vi inte står i samma utsiktstorn. Vi ser olika saker, eller samma saker från olika håll. Det är viktigt att orka bejaka flera perspektiv, framför allt de som inte stämmer med dina egna berättar Åsa Hedin.

Vanligaste utmaningen för chefer är att ta sig tid

Ska verksamheten nå målen behöver varenda medarbetare få utrymme att göra sitt allra bästa. Kanske är just skapandet av utrymmet chefens viktigaste uppdrag – men det är också den vanligaste utmaningen. Det kokar ner till två aspekter om du frågar Ralf.

– Att ta sig tillräckligt med tid och ha tillräcklig förmåga att möta varje medarbetare så att han eller hon känner sig sedd och når sin fulla potential i sitt jobb säger Ralf.

Men finns det någon enkel lösning på ledarskapets alla utmaningar?

– Den röda tråden är att det inte finns några enkla lösningar. Det är därför ledarskap är på allvar - men det är också roligt och utvecklande. Precis det som boken handlar om fortsätter Åsa.

Tre råd till dig som vill kunna leda även när det är allvar

  1. Du behöver jobba med dig själv som chef, för att ge dig de bästa förutsättningarna att utöva det ledarskap du vill stå för.
  2. Våga prova, använd boken praktiskt och hitta din egen väg.
  3. Tänk igenom det som är sista frågan i boken, "Vem vill du vara som chef när det krävs ledarskap på allvar?"

Åsa Hedin och Ralf Hedin

Om Åsa Hedin

Utveckling av människor och verksamhet har gått som en röd tråd genom mitt ledarskap. Jag har jobbat som chef och ledare i stat, kommun och region. Tyngdpunkten i min yrkesmässiga bakgrund är från Polisen och Säkerhetspolisen. Sedan drygt ett år är jag kommunikationsdirektör vid Statens institutionsstyrelse.

Om Ralf Hedin

Sedan sex år tillbaka jobbar jag som kommunchef i Vingåker. Jag hade mitt första arbetsledande uppdrag i mitten av 90-talet och har haft chefsuppdrag i Polisen, Regeringskansliet och Borlänge kommun. De första åren som chef var uppdraget i sig mitt fokus men sedan länge är det i stället människorna som betyder mest för mig och i förlängningen ger det dessutom bättre resultat.

    Vill du lära dig mer om detta? Börja här!

  • Åsa Hedin och Ralf Hedin
    269 kr