2018-09-20 14:25
Anna Melle

Den mångkulturella vården – tips till dig som yrkesverksam

Antalet äldre med utländsk bakgrund ökar i Sverige. Detta ställer nya krav på vården, och interkulturell kompetens hos vårdgivaren är en förutsättning för att få en bra vård. Till exempel är det bra att veta att många äldre med utländsk bakgrund tycker att en bra läkare är en som skriver ut läkemedel. Att gå ifrån ett läkarbesök med remiss till sjukgymnasten upplever man inte vara lika tryggt som att gå därifrån med ett recept på nya smärtstillande. Det betyder inte att du som läkare ska skriva ut mer och fler läkemedel, däremot kan kunskapen om kulturskillnaden skapa ett bättre möte mellan er. 

Tips till dig som jobbar i den mångkulturella vården

* Vem är din patient/boende? Alla med utländsk bakgrund har inte samma bakgrund! Våga ställa frågor och skapa en bild av personen du möter. Är han/hon utbildad? Nyanländ? Bott i Sverige länge? Språk? Kultur? Religion? Troende eller sekulär?

* I många andra länder och kulturer upplevs tiden som oändlig – den tar aldrig slut. Därför behöver man inte stressa eller skynda sig till en tid som man har inbokad. I västvärlden uppfattar vi det tvärtom. Tiden är begränsad och oanvänd tid kostar oss och samhället pengar.

* Använd inte dina svenska värderingar som grund för att dra slutsatser om hur en person från ett annat land beter sig eller kommunicerar. Se till att du är medveten om att kulturkrockar uppstår därför att vi har olika normer och värderingar.

Anna Melle har tidigare skrivit om kulturkrockar i äldrevården. Hon håller även i utbildningar i interkulturell kompeten för vård och omsorg.