2019-09-23 15:44
Ulf G. Eriksson

Den kommunala demokratin behöver en nytändning. Då räcker det inte att bara lägga sin röst i en valurna vart fjärde år. Då krävs engagemang från oss kommuninvånare. Att vi visar dem som styr att vi bryr oss, att vi har förslag på lösningar och att de måste lyssna på oss. Inte minst, men inte bara, i den allt hetare frågan, klimatförändringen. Ett stort ansvar vilar på oss, vanliga kommuninvånare, för att få fart på många kommuners klimatarbete.

Slutsatsen kommer sig av min blodiga panna. Därtill slagen av det till synes kompakta ointresset hos min hemkommun för att inrätta en klimatnämnd och upprätta en klimatplan.

Först efter nästan ett år sedan jag väckte det första medborgarförslaget i frågan fick jag ett negativt svar från kommunen. Det känns minst sagt frustrerande när media är fyllda av larmsignaler om ett skenande klimat.

Det är i kommunerna klimatpåverkan både börjar och slutar. Det är här de klimatpåverkande utsläppen sker. Det är här som havsnivåhöjning, torka, skogsbränder, extrema oväder med översvämningar på grund av klimatförändringen kommer att ske.

Därför gäller det att vi kommuninvånare engagerar oss på olika sätt och talar om vad vi tycker är viktigt. Och att kommunen visar att den bryr sig om det som är angeläget för oss. Något som inte alltid är fallet.

Se bara på många kommuners hemsidor. Kommun och politik är den sjunde och sista rubriken på min hemkommuns förstasida på nätet. Resten, som är totalt dominerande handlar om olika former av utbud av service och annan information. Inte känner man sig särskilt välkommen att bli demokratiskt aktiv efter att försökt manövrera sig fram på den hemsidan.

Därför uppmanar jag alla att tala om för sin kommun vad man tycker viktigt. Medborgarförslag är en väg in i kommunen, en annan är förstås att skriva ett vanligt brev, eller e-post, till styrelsen eller den nämnd som är aktuell.
Efter några dagar kontaktar man kommunens diarium, frågar efter diarienumret och vilken som handlägger ens ärende.
Sedan följer man ”sitt” ärende, ringer handläggaren och frågar när det ska tas upp, ringer lämpliga politiker i nämnd eller styrelse och talar för sin sak.
Se där ett sätt att skapa ett demokratiskt engagemang och vara med och påverka utvecklingen i kommunen, och kanske till sist i världen.

Ulf G. Eriksson

    Vill du lära dig mer om detta? Börja här!

  • Ulf G Eriksson
    307 kr