2017-06-27 11:00
Anita Edvinsson

En effektiv chef har inte betalt för att vara omtyckt. Hen ska leverera resultat, måste kunna säga till på skarpen och fatta obekväma beslut.

Ja, det är sant men hur presterar en chef som inte är omtyckt av sina medarbetare jämfört med en omtyckt? Svaret är enkelt – sämre. En sådan chef är inte intresserad av att driva medarbetarnas utveckling. Ger feedback på ett sätt som sällan gagnar medarbetaren. Hen säger i regel en sak och gör något annat. Till exempel blir vansinnig när du kommer in för sent till jobbet eller inte lämnar din rapport som hen vill ha den, samtidigt som du får vänta i evigheter innan du får svar på din ledighetsansökan. Annat exempel är en chef som tjatar hur viktigt det är att följa klädregler i hemsjukvården men själv visar något annat med sin klädsel. En inte omtyckt chef är inte särskilt inspirerande för andra och är än mindre en förebild för arbetslaget. Det kan finns ett litet värde för enstaka som klarar av att tänka ”sådan vill jag aldrig bli” och bär det med sig som erfarenhet den dagen de själva blir chef, men det är dyrbar lärdom och på det stora hela är det förödande för arbetslagets prestation. Medarbetare som inte tycker om sin chef har svårt att lita på denne och upplever ofta att de har svårt att samarbeta med chefen och teamet. Är du inte omtyckt så reducerar du din möjlighet till att påverka till det som står i din makt utifrån två faktorer: din position och ämnesexpertis. Medvetet eller omedvetet skapar de en kultur av Management by fear.


Vad gör de omtyckta cheferna? Ledarskap sker i en process av ömsesidig tillit och påverkan. Dom omtyckta cheferna har mycket större möjlighet att få medarbetarna med på sina visioner. De engagerar, är förebilder och inspirerar till lojalitet och djupare relationer i arbetslaget och bara 14 % av personalen funderar på att byta jobb. De omtyckta cheferna kan i högre grad påverka och därmed vara mycket mer effektiva är de som inte är omtyckta. Det handlar inte om att de är kompisar eller vänner med medarbetarna utan om att de bygger tillitsfulla relationer och sprider positiva känslor omkring dem.


Stig regelbundet ur ditt ekorrhjul. Be medarbetare om feedback och ansträng dig för att ändra ditt beteende. Ta hjälp av din coach eller mentor. I coachrummet får du lättare att se nya perspektiv och få distans. Lär dig grundläggande coaching och lär dig att skilja på när du ska vara coachande, mentor eller lärare. Samverka med andra och inspirera till samarbete i teamet. Rusta dig i integritet. Det vill säga, gör som du säger och håll vad du lovar. Slutligen kom ihåg att känslor smittar, men du behöver vara äkta. Jobba stenhårt på att bygga förtroendefulla relationer med dina medarbetare. Efter en tid och ansträngning kommer du finna vägen till Pariserhjulet.


Medvetna ledare på alla nivåer förstår att chefer och medarbetare är ett. De vill skapa förutsättningar för samarbete och samskapande. Som coach vet jag vad som händer med människor som får vara medskapare och bygger upp en kultur av tillit och engagemang. Skapande människor är lyckligare människor därför att de upplever att de är betydelsefulla. Lyckligare medskapande människor presterar bättre och stannar på sina arbetsplatser.


Flytta ditt arbetsrum till personalrummet eller fikarummet och spendera denna sommar med dina medarbetare. Lär känna deras bekymmer, vad ungarna heter och i vilket lag de spelar. Följ med i deras vardag och våga vara dig själv.