Hem » Ledning och organisation » Lagar och regler
Lagar och regler

Lagar och regler

Böcker om lagar och regler

Komlitts böcker om lagar och regler är för dig som arbetar med och för andra människor inom offentlig sektor. För ditt arbete präglas att förhålla dig till olika lagrum – från lagen om upphandling till socialtjänstlagen. Titlarna spänner från upphandlingar till arbetsrätt till att ge medborgare en rättsäker samhällsservice enligt LSS och SoL. Böckerna är skrivna av människor med egen erfarenhet av och stor kunskap om sitt ämne. Det gör det lättare för dig att till dig innehållet men också att använda din nya kunskap ute i din verksamhet. Oavsett om du letar efter nya kunskaper och kompetensutveckling inom metoder, modeller eller lagrum hittar du det i våra böcker om de lagar och regler som styr och påverkar offentlig sektor.

Letar du efter fördjupning av och ett komplement till böckernas innehåll? Då kan du i många fall boka en föreläsning av författaren för grupper från 5 personer och uppåt. Läs mer om Komlitt akademi här.

 • Det finns mycket skrivit om arbetsrätt. Det mesta vänder sig till jurister, studenter eller specialister. Men den här boken är skriven för dem som i praktiken utö...
  Art nr. 1512
  410 kr
 • Arbetsrätten i kommuner, landsting och regioner ger en översikt av arbetsrättsliga lagar och avtal som gäller för kommuner, landsting, regioner, kommunalförbund o...
  Art nr. 1549
  233 kr
 • Hur hanterar man anställda som slarvar med arbetstiderna, har allvarliga problem med att samarbeta eller är onyktra på arbetstid? De flesta chefer tvingas förr e...
  Art nr. 1513
  349 kr
 • Gallringsråd för kommunens centrala förvaltning och dess lednings- och stödprocesser. Sveriges Kommuner och Landsting och Riksarkivet ger ut publikationsserien B...
  Art nr. 7345-228-1B
  210 kr
 • Bevarande- och gallringsråd för räddningstjänsten. Utgåvan är från 2004. Sveriges Kommuner och Landsting ger tillsammans ut publikationsserien Bevara eller gallr...
  Art nr. 7345-151-7B
  160 kr
 • Nummer 11 i serien Bevara eller gallra med gallringsråd och råd för bevarande av handlingar som rör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. Utgåvan ä...
  Art nr. 7345-179-7B
  160 kr
 • Bevarande- och gallringsråd för smittskydd. Utgåvan är från 2008. Riksarkivet och Sveriges Kommuner och Landsting ger gemensamt ut publikationsserien Bevara elle...
  Art nr. 7345-195-6B
  160 kr
 • Bevarande- och gallringsråd för kultur och fritid. Utgåvan är från 2004. Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet ger tillsammans ut publikationsserien Be...
  Art nr. 7345-152-5B
  160 kr
 • Råd om bevarande och gallring av handlingar hos kommunernas miljö- och hälsoskyddsverksamhet. Utgåvan är från 2008. Sveriges Kommuner och Landsting ger tillsamma...
  Art nr. 7345-194-9B
  160 kr
 • Bevarande- och gallringsråd för överförmyndare. Utgåvan är från 2003. Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet ger tillsammans ut publikationsserien Bevar...
  Art nr. 7345-129-0B
  160 kr
 • Är du en chef som vill göra rätt och som förstår att Diskrimineringslagen ställer höga krav – men vet bara inte hur du ska börja? Boken förklarar vad lagen kräve...
  Art nr. 1555
  247 kr
 • Boken konkretiserar EU:s hygienregler för livsmedelshantering och beskriver den branschriktlinje som finns för måltidsorganisationer inom vård, skola och omsorg. ...
  Art nr. 7345-218-2B
  370 kr
 • Kränkningar kan uppstå i många situationer. Exempelvis att läraren kränker elever, att omsorgspersonal kränker vårdtagare eller att vi blir kränkta på olika socia...
  Art nr. 1514
  369 kr
 • I LAGER 15 FEBRUARILSS 2019 är en nödvändig uppslagsbok för alla som arbetar med frågor som berör personer med funktionsnedsättning. Den klara och begripliga fram...
  Art nr. 1574
  309 kr
 • Hur ska upphandlaren genomföra en bra upphandling? Att behärska såväl lagstiftning som praktik är nyckeln till framgång. Metodhandboken bygger på aktuell lagstift...
  Art nr. 7345-300-4E
  1 224 kr
 • Den här skriften beskriver översiktligt de centrala kollektivavtalens uppbyggnad och innebörd samt redogör kortfattat för bland annat: - förhållandet mellan ...
  Art nr. 7345-289-2E
  96 kr
 • En praktisk guide som hjälper dig att komma till rätta i din nya chefsroll. Här ryms små och stora delar som hör till chefskapet – allt från arbetsmiljö och ekono...
  Art nr. 7345-273-1B
  246 kr
 • Socialtjänstlagen 2019 är sedan lång tid en nödvändig uppslagsbok för alla som arbetar med socialt arbete inom kommunal socialtjänst eller med socialt arbete inom...
  Art nr. 1573
  309 kr
 • Olyckor på lekplatser förekommer tyvärr alltför ofta. Enligt statistiken skadas 19 000 barn varje år på lekplatser. Men olyckorna kan förebyggas. Det kan handla o...
  Art nr. 7345-207-6B
  320 kr
 • Handbok i kommunal dokument-hantering, som besvarar de flesta av de frågor som en kommun ställs inför när det gäller arkivvård. Ska du spara eller slänga?Om du s...
  Art nr. 7345-249-6B
  334 kr
 • Alltför många diskussioner om upphandlingar handlar om vad reglerna säger och för lite om vad som leder till en bra affär och till att seriösa leverantörer gynnas...
  Art nr. 1568
  259 kr