Hem » Ledning och organisation » Lagar och regler
Lagar och regler

Lagar och regler

Böcker om lagar och regler

Komlitts böcker för kompetensutveckling inom lagar och regler är för dig som arbetar med och för andra människor inom offentlig sektor. För ditt arbete präglas att förhålla dig till olika lagrum – från lagen om upphandling till socialtjänstlagen. Titlarna spänner från upphandlingar till arbetsrätt till att ge medborgare en rättsäker samhällsservice enligt LSS och SoL. Böckerna är skrivna av människor med egen erfarenhet av och stor kunskap om sitt ämne. Det gör det lättare för dig att till dig innehållet men också att använda din nya kunskap ute i din verksamhet. Oavsett om du letar efter nya kunskaper och kompetensutveckling inom metoder, modeller eller lagrum hittar du det i våra böcker om de lagar och regler som styr och påverkar offentlig sektor.

Letar du efter fördjupning av och ett komplement till böckernas innehåll? Då kan du i många fall boka en föreläsning av författaren för grupper från 5 personer och uppåt. Läs mer om Komlitt akademi här.

 • Detta är en informativ och lättläst handbok för chefer och skyddsombud om arbetsmiljö i stort med ett specialavsnitt om corona. Corona är betydligt allvarligare ...
  Art nr. 1622
  299 kr
 • Det finns mycket skrivit om arbetsrätt. Det mesta vänder sig till jurister, studenter eller specialister. Men den här boken är skriven för dem som i praktiken utö...
  Art nr. 1512
  451 kr
 • Arbetsrätten i kommuner och regioner ger en översikt av arbetsrättsliga lagar och avtal som gäller för kommuner, regioner, kommunalförbund och kommunala företag.
  Art nr. 7345-311-0
  223 kr
 • Hur hanterar man anställda som slarvar med arbetstiderna, har allvarliga problem med att samarbeta eller är onyktra på arbetstid? De flesta chefer tvingas förr e...
  Art nr. 1513
  384 kr
 • Boken förklarar vad lagen kräver, den hjälper dig som chef lägga upp arbetet på bästa sätt och den innehåller exempel och övningar som engagerar hela personalstyr...
  Art nr. 1602
  247 kr
 • Detta är den sextonde upplagan av Kommunallagen lagtexthäftet.
  Art nr. 7345-313-4
  203 kr
 • Kränkningar kan uppstå i många situationer. Exempelvis att läraren kränker elever, att omsorgspersonal kränker vårdtagare eller att vi blir kränkta på olika socia...
  Art nr. 1514
  406 kr
 • LSS 2020 är en nödvändig information- och lärobok för alla som arbetar med frågor som berör personer med funktionsnedsättning. Den är uppdaterad med med lagändrin...
  Art nr. 1609
  340 kr
 • Hur ska upphandlaren genomföra en bra upphandling? Att behärska såväl lagstiftning som praktik är nyckeln till framgång. Metodhandboken bygger på aktuell lagstift...
  Art nr. 7345-300-4E
  1 347 kr
 • Varje dag kommer handlingar och ärenden in till en myndighet. Men vilka av dem måste registreras i diariet? Vad finns det för regler, och hur går diarieföringen t...
  Art nr. 7345-306-6
  307 kr
 • En praktisk guide som hjälper dig att komma till rätta i din nya chefsroll. Här ryms små och stora delar som hör till chefskapet – allt från arbetsmiljö och ekono...
  Art nr. 7345-273-1B
  271 kr
 • Socialtjänstlagen 2020 är sedan lång tid en nödvändig uppslagsbok för alla som arbetar med socialt arbete inom kommunal socialtjänst eller med socialt arbete inom...
  Art nr. 1608
  340 kr
 • Handbok i kommunal dokument-hantering, som besvarar de flesta av de frågor som en kommun ställs inför när det gäller arkivvård. Ska du spara eller slänga?Om du s...
  Art nr. 7345-249-6B
  368 kr
 • Alltför många diskussioner om upphandlingar handlar om vad reglerna säger och för lite om vad som leder till en bra affär och till att seriösa leverantörer gynnas...
  Art nr. 1568
  285 kr