Hem » Ledning och organisation » Lagar och regler
Lagar och regler

Lagar och regler

Böcker om lagar och regler

Komlitts böcker om lagar och regler är för dig som arbetar med och för andra människor inom offentlig sektor. För ditt arbete präglas att förhålla dig till olika lagrum – från lagen om upphandling till socialtjänstlagen. Titlarna spänner från upphandlingar till arbetsrätt till att ge medborgare en rättsäker samhällsservice enligt LSS och SoL. Böckerna är skrivna av människor med egen erfarenhet av och stor kunskap om sitt ämne. Det gör det lättare för dig att till dig innehållet men också att använda din nya kunskap ute i din verksamhet. Oavsett om du letar efter nya kunskaper och kompetensutveckling inom metoder, modeller eller lagrum hittar du det i våra böcker om de lagar och regler som styr och påverkar offentlig sektor.

Letar du efter fördjupning av och ett komplement till böckernas innehåll? Då kan du i många fall boka en föreläsning av författaren för grupper från 5 personer och uppåt. Läs mer om Komlitt akademi här.

 • Det finns mycket skrivit om arbetsrätt. Det mesta vänder sig till jurister, s...
  410 kr
 • Arbetsrätten i kommuner, landsting och regioner ger en översikt av arbetsrätt...
  233 kr
 • Hur hanterar man anställda som slarvar med arbetstiderna, har allvarliga prob...
  349 kr
 • Gallringsråd för kommunens centrala förvaltning och dess lednings- och stödpr...
  210 kr
 • Bevarande- och gallringsråd för räddningstjänsten. Utgåvan är från 2004. Sve...
  160 kr
 • Nummer 11 i serien Bevara eller gallra med gallringsråd och råd för bevarande...
  160 kr
 • Bevarande- och gallringsråd för smittskydd. Utgåvan är från 2008. Riksarkive...
  160 kr
 • Gallringsråd för kommuners, landstings och regioners utbildningsväsende. Det...
  210 kr
 • Bevarande- och gallringsråd för kultur och fritid. Utgåvan är från 2004. Sve...
  160 kr
 • Råd om bevarande och gallring av handlingar hos kommunernas miljö- och hälsos...
  160 kr
 • Bevarande- och gallringsråd för överförmyndare. Utgåvan är från 2003. Svensk...
  160 kr
 • Är du en chef som vill göra rätt och som förstår att Diskrimineringslagen stä...
  247 kr
 • Boken konkretiserar EU:s hygienregler för livsmedelshantering och beskriver d...
  370 kr
 • Kränkningar kan uppstå i många situationer. Exempelvis att läraren kränker el...
  369 kr
 • I LAGER 15 FEBRUARILSS 2019 är en nödvändig uppslagsbok för alla som arbetar ...
  309 kr
 • Hur ska upphandlaren genomföra en bra upphandling? Att behärska såväl lagstif...
  1 224 kr
 • Den här skriften beskriver översiktligt de centrala kollektivavtalens uppbygg...
  96 kr
 • En praktisk guide som hjälper dig att komma till rätta i din nya chefsroll. H...
  246 kr
 • I LAGER 25 JANUARI 2019 Socialtjänstlagen 2019 är sedan lång tid en nödvändi...
  309 kr
 • Olyckor på lekplatser förekommer tyvärr alltför ofta. Enligt statistiken skad...
  320 kr
 • Handbok i kommunal dokument-hantering, som besvarar de flesta av de frågor so...
  334 kr
 • Alltför många diskussioner om upphandlingar handlar om vad reglerna säger och...
  259 kr