Britt Johansson & Christin Olsson

Britt Johansson är symbolpedagog, vårdlärare, sjuksköterska och processhandledare i omvårdnad. Hon har lång erfarenhet av undervisning och arbetar sedan mer än femton år i egen regi som utbildare med fokus på handledning, kommunikation, bemötande och professionell hållning. Britt har alltid haft ett stort engagemang och starkt intresse för praktisk handledning av studenter och nya medarbetare och genomför åtskilliga utbildningar med detta fokus inom kommuner och landsting i södra Sverige.

Christin Olsson har en bakgrund som sjuksköterska, barnmorska, vårdlärare, processhandledare och symbolpedagog. Hon arbetar sedan tjugo år i egen regi främst med processhandledning, kreativa uttryckssätt och utbildningar inom kommunikation, bemötande, teamutveckling samt handledning i praktisk yrkesverksamhet.

Välj bland expertens e-kurser och böcker