Björn Flintberg

Vem är du?
Till vardags arbetar jag som rådgivare i kommunal sektor där jag ofta får sköta kartläggningar, analyser och upphandlingar när jag inte agerar verksamhetsstöd mot olika ledningsgrupper. Jag bor i Nässjö men arbetar med styrelser och ledningsgrupper i hela landet, både i privat och offentlig sektor.

Föreläser du, eller håller kurser och utbildningar?
Jag håller i både föreläsningar och utbildningar och erbjuder även konsultarbete.

Inom några särskilda ämnen?
Tack vare förmågan att kunna förstå både teknik och mekanik i en politisk styrd organisation, bygger mina föreläsningar på att göra det komplexa lättförståeligt för många olika målgrupper. Frågorna som tas upp berör konkurs, entreprenörskap, tillväxt och mitt författarskap. Som konsult riktar jag in mig på organisations- och affärsutveckling. Jag finns även tillgänglig som stöd vid förändringsarbete.

Vad har du för bakgrund och hur kom du dit du är idag?
Jag har över femton års erfarenhet av mötet mellan teknik, system och kommunala organisationer. Tidigare har jag gett ut boken Upphandla rätt och lätt som riktas till tjänstemannen som kommer i kontakt med upphandlingar i sin vardag. Boken illustrerar också viktiga faktorer för att få den kvalitet man vill ha och hur man undviker att få underlag som ger fel slags leverantörer.

Välj bland expertens e-kurser och böcker