Birgitta Bernhardsson

Birgitta Bernhardsson arbetar som psykolog och organisationskonsult inom den privata och offentliga sektorn. I sin profession blir hon ofta inkopplad i arbetsgruppssammanhang när konflikter uppstått. Hon har även specialistkompetens inom konflikthantering.

Välj bland expertens e-kurser och böcker