Bengt Kallenberg

Vem är du?
Jag arbetar med människors utveckling på olika sätt, hur de ska utveckla sig som ledare, i karriären, som personer och som grupper.

Föreläser du, eller håller kurser och utbildningar?
Jag gillar att dela med mig av kunskaper, resurser, verktyg, tips och metoder som andra kan ha nytta av. Det gör jag som coach och konsult, som föreläsare och utbildare men även som författare och mentor.

Inom några särskilda ämnen?
Mycket av mitt skrivande och föreläsande har en praktisk och konkret inriktning. Mina föreläsningar och utbildningar handlar ofta om att utveckla ledarskapet, komma rätt i karriären, beslutsfattande, sätta mål och få saker att hända, gruppers utveckling, förstå och utveckla sina styrkor.

Vad har du för bakgrund och hur kom du dit du är idag?
Jag är civilingenjör inom väg-och vattenbyggnad, något som jag dock inte jobbat så mycket inom. Min yrkesbana har främst gått via olika IT-företag, där jag haft olika roller. Jag har bland annat haft ett antal olika chefs- och ledarroller. 2007 bytte jag bana för att arbeta med det jag gör idag.

Välj bland expertens e-kurser och böcker

  • Bengt Kallenberg
    329 kr
  • 307 kr