2023-03-30 10:02
Emma Holmström

– Vi tolkar aldrig. Vi frågar. Sedan frågar vi igen.

Birgitta Harberg, socionom, pratar fort. Hon är snabb i tanken, erfaren inom socialt arbete. Vi ses på Komlitts kontor i Helsingborg en hyfsat kylig dag i mars. Året är 2023. Hon är här för att spela in filmerna till e-kursen Barnkonsekvensanalyser – så gör du samtidigt som vi ska diskutera lanseringen av boken Barnkonsekvensanalyser – Socialt arbete för barnens bästa.

Samtalet viktigt i barnkonsekvensanalysen

– Barn och vuxna har olika perspektiv. Jag tolkar aldrig, jag frågar vad individen tänker och tycker om olika saker och ställer förtydligande frågor för att säkerställa att jag har förstått barnet rätt. Jag kan använda hjälpmedel i form av olika samtalskort, skulpturmaterial eller white board när jag pratar med barn och vuxna.

Birgitta visar upp de olika hjälpmedlen hon använder samtidigt som hon berättar. Josefin Axelsson, som filmar, stannar upp. Hon ser fundersam ut. Rättar till en av lamporna innan hon ställer sin fråga till Birgitta.

– Du får det att låta så enkelt att använda hjälpmedlen. Är det verkligen det?

Birgitta ler.

– Det är bara att göra brukar jag säga. En del tror att det är magi. Men det är bara att göra. Börja!

Barnkonsekvensanalysen ska anpassas efter förutsättningarna

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är tydliga på sin sajt. En barnkonsekvensanalys måste anpassas efter rådande förutsättningar. Men hur ser en sådan anpassning ut i verkligheten? Jag passar på att fråga.

– Anpassningen att göra en barnkonsekvensanalys måste tas utifrån vilken roll och funktion man har utifrån det beslut som skall fattas och som berör barn. Är det en socialsekreterare på Barn och unga som skall fatta beslut bör beslutet självfallet ske utifrån att man träffat och pratat med barnet.

Birgitta stannar upp. Tänker efter i en kort sekund. Och fortsätter.

– Gäller det en insats till en vuxen som har barn kanske man inte alltid träffar barnet men att du som beslutsfattare får resonera utifrån barnets perspektiv när du fattar ett beslut. Handlar det om en förändring inom skolans värd, som bör berör barnen, är det klart att du behöver prata med barn om den förändringen som skall göras. Annars har du inte beaktat barnets perspektiv.

Barnkonsekvensanalysen ska med andra ord anpassas utifrån frågans art. Det gör Birgitta tydligt.

– Det är kanske inte alltid möjligt att prata med barn men att vi skall sträva efter att prata med barn om beslut som berör barn. Risken är annars överhängande att vi utgår från vårt vuxenperspektiv och att barnkonsekvensanalysen blir fina ord – det vill säga en produkt utan egentligt innehåll.