2018-10-29 11:05
Hans-Inge Persson

Är det någon skillnad på att benämna en sjuk person patient eller person?

Jag frågade doktorn: ”Hur ser du på Christinas situation idag?” Doktorn svarade: ”Natriumvärdena är på väg uppåt och efter senaste blodtransfusionen hänger övriga värden med.”
Plötsligt insåg jag att Christina var ansiktslös för vården. För vården var hon värdena på datorskärmen, en patient.

Doktorn, som var ny för dagen och som vi aldrig mer skulle återse, eftersom det kom en ny varje dag, hade ingen aning om vem den sjuke personen var, bara vad hon var. Patienten var en sifferkombination och information var lik den jag får efter servicen på min bil. Hon var ansiktslös för vården. Ingenting tydde på att doktorn talade om en människa.

För en modern, personcentrerade vård är det viktig att den sjuke inte bara är en patient utan en hel person/människa. För den gammeldags, traditionella medicinen är patienten en person med en diagnos. Du får en roll. Du är patient.

Vad är då skillnaden mellan en patient och person?

Patient är en roll du får. Du är en passiv mottagare av sjukvårdens insatser. Du får information i bästa fall. Du betraktas som någon med enbart behov. Du betraktas som en diagnos. Du blir de mätbara värdena på kroppens funktioner. Du måste skyddas från din sårbarhet och blir ett passivt objekt för sjukvårdens resurser.
En person är mer än en patient, nämligen en hel människa, som har en identitet. En människa vill bli sedd och hörd. Vill vara delaktig i sin vård, nästan en del av vårdteamet, eftersom du är expert på dig själv. Du vill bygga ett partnerskap med vården, nyttja dina förmågor och resurser. Förvisso har du en diagnos och är sårbar, men du vill ändå vara aktiv i din egen vård och bli sedd som en person, en hel människa. Du är expert på dig själv, vården på expert på sjukdomen. Tillsammans blir ni oslagbara.

Om man använder personcentrerad vård blir resultaten enligt forskningsresultaten b l.a.: Kortare vårdtid, mindre ångestdämpande medicinering, mindre medicinering för insomning, färre liggsår och du blir aktivare. Du mår bättre under vårdtiden. Du blir därmed snabbare frisk. För personalens arbetsmiljö innebär detta enligt forskningen en högre trivsel och en bättre arbetsmiljö.

Vården blir dessutom billigare.Vem kan vara emot en personcentrerad vård? Svaret på den frågan är allt färre, eftersom massor med projekt om att införa ett personcentrerat förhållningssätt till den sjuke, nu pågår och initieras runt om i landet.

Hans-Inge Persson är författare och en del av Komlitt Akademi. Hans föreläsning Ledning och ledarskap för en personcentrerad hälso- och sjukvård bygger på hans erfarenhet som yrkes- och privatperson. Han har i bloggen tidigare skrivit Höj kvaliteten i vård och omsorg genom tillitsfulla samtalPatienten måste få bli en medspelare och Svensk sjukvårds administrativa explosion.