Annica Eriksson och Lena Bodrikow

Annica Eriksson och Lena Bodrikow har tillsammans 50 års erfarenhet av att arbeta som chefer och med kvalitetsutveckling inom offentlig verksamhet. De har ett stort intresse för att utveckla avvikelsehantering som en metod för ständiga förbättringar av kvalitet i verksamheter.

Välj bland expertens e-kurser och böcker

  • Annica Eriksson och Lena Bodrikow
    1 095 kr
  • Annica Eriksson och Lena Bodrikow
    1 450 kr