Annica och Lena

Annica Eriksson och Lena Bodrikow har tillsammans 50 års erfarenhet av att arbeta som chefer och med kvalitetsutveckling inom offentlig verksamhet. De har ett stort intresse för att utveckla avvikelsehantering som en metod för ständiga förbättringar av kvalitet i verksamheter.

  • Annica och Lena
    1 210 kr