Anne Kuylenstierna Arnström

Anne Kuylenstierna Arnström har mer än 25 års erfarenhet som chef inom kommunikation i kommunal verksamhet, privat näringsliv, intresseorganisationer, fackförbund och statlig förvaltning. Hon har en bakgrund som journalist och har varit mentor och coach för många unga kommunikatörer.

Välj bland expertens e-kurser och böcker