Känslans kommunikation

Anne-Christine Smith

 

Kommunikation enligt giraffspråket

Med hjälp av Giraffspråket (Nonviolent Communication) kan vi skapa kontakt där vi lyfter fram känslor och behov för att kunna uttrycka oss tydligt. Giraffspråket är en konstruktiv kommunikationsmodell som bygger på ärlighet, öppenhet, respekt och empati.

Ärlighet är när du talar om din egen subjektiva sanning just nu. Öppenhet är när du sticker ut hakan och visar din sårbarhet. Empati är när du lever dig in i den andra personens sanning.

Giraffspråket innebär också att uttrycka sig tydligt och syftar till en konstruktiv dialog där var och en tar ansvar för egna tankar och känslor.

 

 

 

Du ges möjlighet att:
• reflektera och skapa ett gemensamt språk
• identifiera och tydligt tala om vad du vill i en given situation
• lyssna aktivt till dina egna och andras behov och värderingar
• skilja på obseration och värdering
• få insikt i empatins oerhörda kraft och möjligheter
• delta i praktiska övningar där du får träning i att samtala och lyssna utifrån egna situationer

Kontakta Peter