Individbaserad äldreomsorg

Angelina Liljevall

 

Eva Liljevall-processen inom hemtjänst

Inom hemtjänsten är tid och personkontinuitet avgörande faktorer för såväl kvalitet som arbetsmiljö. Trots att de flesta är överens öm att det är viktigt så är det inte alltid en självklarhet att hitta ett arbetssätt som säkerställer bästa möjliga tids och personalkontinuitet. Vi stödjer dig och ditt team på vägen dit.

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildningen innehåller:
- Ökad kontinuitet (i tid, person och arbetssätt)
- Ökad delaktighet bland personalen
- Medbestämmande för brukaren

- Arbetsglädje och minskad stress
- Koll på att resurser läggs där de gör mest nytta i verksamheten.
- Realistiska överenskommelser kring tider och arbetssätt

- Minskad tid för omplanering
-Verklighetsbaserade gång och restider.
- Att bilda små arbetslag riktade mot geografiskt avgränsade områden.

- Skapa delaktighet i teamet
- Utveckla och fördjupa kontaktmannaskapet
- Hitta rätt planering för de insatser ni ska utföra

- Skriva användbara genomförandeplaner där realistiska överenskommelser görs med brukare kring när och hur insatser ska utföras och hur lång tid insatser beräknas ta.

 Kontakta Peter